Waar bent u naar op zoek?

Ds. R.F. de Wit doet intrede in Rotterdam-Kralingen

15-09-2022

Op zondagmorgen 28 augustus is ds. R.F. de Wit in de Hoflaankerk bevestigd als predikant van de hervormde wijkgemeente Kralingen-West. De dienst werd geleid door ds. C.M. van Loon uit Rotterdam-Centrum. De preek over Lukas 12:31 had als thema ‘Zorgeloze beperking’. De opdracht van Jezus is om niet bezorgd te zijn maar om het Koninkrijk/Koningschap van God te zoeken. Jezus zegt: Vertrouw je God, heb je geloof? Voor wie op God vertrouwt, is er één topprioriteit: Hem dienen, Hem volgen, doen wat Hij wil, en al dat andere, daar zorgt Hij voor. Zo leg je je zorgen bewust van je af. Hij is Koning. Het gaat om zorgeloze beperking én zorgeloze concentratie op God. Ook als predikant en gemeente. Eerst het Koninkrijk van God zoeken, eerst de stad voor Zijn troon brengen. Je zonder schuldgevoel alleen op God Zelf concentreren. Dan zal Hij de weg wijzen en gebruikt Hij de gemeente in Zijn dienst, tot zegen van de stad en tot zegen van de mensen.

’s Middags preekte ds. De Wit in de intrededienst uit Lukas 12:32a. Het thema was ‘Wees niet bang, kleine kudde’. God houdt van klein. Jezus kiest telkens de kant van de zwakken en kwetsbaren. Kralingen- West is een kleine gemeente. Maar wees niet bang, je hemelse Vader kent je. Want: ‘Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in het midden.’ Wij leven bij Zijn beloften. De belofte dat de Herder de kudde niet in de steek laat. De kudde is van de Herder. En een kleine kudde heeft toch niet een kleine Herder? Bij de Herder is ze in goede handen. Het gaat voor alles om de Herder. De Herder geeft alles voor de kudde, Zichzelf. Hij werd Zelf klein en kwetsbaar. Om zijn kudde te beschermen is Hij in Zijn liefde eindeloos ver gegaan. Na de dienst werd de nieuwe predikant toegesproken door ds. I.D. Hogeweg van wijkgemeente protestants Kralingen i.w., ook namens de classis en werkgemeenschap, en door de voorzitter van de wijkkerkenraad, S. Kruisman.

De vacaturetijd duurde ruim drie jaar. De predikantsplaats is voor een periode van zes jaar uitgebreid naar 0,8 fte.