Waar bent u naar op zoek?

Ds. R.F. de Wit neemt afscheid van Ermelo

08-09-2022

Ds. R.F. de Wit heeft zondag 21 augustus, na precies elf jaar, afscheid genomen van de hervormde wijkgemeente Kerkelijk Centrum in Ermelo. De tekst voor de Woordverkondiging was Filippenzen 3:16 (vertaling Naardense bijbel): ‘Maar wat we bereikt hebben, laten we daarin voortgaan.’ Ds. De Wit stelde de vraag: ‘Wat bedoelt Paulus met deze woorden, want een paar verzen hiervoor zegt hij juist, dat hij het níét bereikt heeft?’ In de verzen 4 tot 6 somt Paulus een indrukwekkende lijst voorrechten en prestaties op. Maar hij heeft ontdekt, dat is schade, hij beschouwt het als verlies. Hoe is dat zo gekomen? Hij heeft Christus leren kennen, alles wat Paulus had, stelde niets voor, is vuilnis. Christus is alles voor hem geworden. Hij hoefde zich niet langer te bewijzen. De rijkdom van zijn leven was komen te liggen in wat hij ontvangen had: in de goedheid en liefde van Christus, Die hem opgezocht had en Die hem gevonden had. De grote ontdekking van Paulus was: God kijkt niet naar wat jij Hem kunt bieden, maar naar wat Hij jou kan geven.

Ds. De Wit benoemde dat hij vooral heeft willen doorgeven dat het gaat om het leren kennen van Christus en niet om wat wij bereiken en onze prestaties. Het enige wat telt, is de liefde van Christus. Naar de gemeente kwam de vraag toe: ‘Hebt u/jij iets ontdekt van de liefde van Christus en weet je van Zijn opstandingskracht?’ Ga dan in dat spoor verder. Jaag ernaar, schrijft Paulus, span je in om het spoor van Christus te volgen, Hem voor ogen te houden. Hij gaat voorop. Het slotlied was: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’.

Ds. De Wit werd toegesproken door ouderling H. Vliek, ds. J. Bogerd namens de algemene kerkenraad en het ministerie van predikanten, en door ouderling G. Bikker, voorzitter van de wijkkerkenraad. Het predikantsgezin werd toegezongen: ‘Toekomst vol van hoop’ (Sela).

Op 28 augustus is ds. De Wit verbonden aan de gemeente Rotterdam-Kralingen.