Waar bent u naar op zoek?

Ds. R.H. Kieskamp 85 jaar

05-11-2020

Op 11 november 1935, vijfentachtig jaar geleden, werd Roelof Hermanus Kieskamp geboren. Na een aantal jaren in het onderwijzer ging hij theologie studeren en werd hij in 1971 hervormd predikant in Oud-Alblas.

Van 1975 tot zijn emeritaat in 2001 diende hij de gemeente van Leerdam. Hij woont in Lienden. Van 1984 tot 1988 was hij lid van het moderamen van de hervormde synode.

Naast zijn werk in de gemeente was ds. Kieskamp betrokken bij het Contactorgaan Gereformeerde Gezindte (COGG) en van 1996 tot 2008 eerst lid en later tweede voorzitter van het hoofdbestuur van de Gerefor‑ meerde Bond. Hij schreef ook in verschillende periodieken en was onder andere medeauteur van Wij belijden, over de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1994) en Belijden met hoofd en hart (2004).