Waar bent u naar op zoek?

Ds. S.J. Verheij doet intrede te Sliedrecht

09-03-2023

Op zondag 5 maart werd ds. S.J. Verheij bevestigd als predikant van de hervormde gemeente (wijk 3) in Sliedrecht. De bevestigingsdienst werd geleid door ds. P.D. Teeuw uit Sliedrecht (wijk 4). Hij preekte over Hooglied 1:4 ‘Laten wij Uw uitnemende liefde in herinnering roepen’. Het is Christus Zelf die de bruidsgemeente vrijkoopt. En predikanten mogen vrienden werven. In de middagdienst deed ds. Verheij intrede. Hij preekte over Psalm 25:8 en 9. Het thema was ‘Een betrouwbare God met een betrouwbare weg’. Hij begon de preek met de vraag ‘op wie kun je aan, wie is betrouwbaar’? David weet wat vijanden zijn, maar kent ook zijn eigen zonden. En met zijn gebed ‘verlos Israel’ geeft hij er blijk van ook geen individualist te zijn. David weet: als God het niet voor hem opneemt, dan is er geen redding. Ds. Verheij riep de gemeente op om dat ook te erkennen. Het antwoord op de noodroep is voor David duidelijk, redding komt alleen van God. Van de Betrouwbare. Wiens wegen ook betrouwbaar zijn. Die ook praktijkonderwijs geeft voor onze levensweg. Als wij alles in handen van Christus leggen, dan gaan we ook ontvangen. Aansluitend werd ds. Verheij namens de burgerlijke gemeente Sliedrecht toegesproken door burgemeester J.M. de Vries. Ds. M.H. Vastenhout sprak een woord van welkom namens de werkgemeenschap en de heer I.J. Spek sprak hem toe als preses van de algemene kerkenraad. Tot slot sprak de heer A.K. Redelijkheid, preses van de wijkkerkenraad. De kerkenraad zong ten slotte de predikant Psalm 119:9 gewijzigd toe, Doe bij Uw knecht weldadigheid, o Heer! Na het vertrek van ds. L.W. den Boer naar Goedereede was wijkgemeente 3 ruim twee jaar vacant. Ds. Verheij kwam over vanuit de hervormde gemeente Barneveld (wijk 1).