Waar bent u naar op zoek?

Ds. T.L.J. Bos doet intrede in Den Haag

08-07-2021

Ds. T.L.J. Bos is zondagmorgen 27 juni bevestigd als missionair predikant van de Bethlehemkerk in Den Haag. Na het vertrek van ds. A. Vastenhoud bleef er een verlangen om de stad te dienen met een missionair predikant. In een gecombineerde dienst van bevestiging en intrede ging hij samen met de wijkpredikant ds. E.K. Foppen voor. Ds. Foppen sprak vanuit Openbaring 1:9-18. Missionair predikant zijn is zoeken, veel is onzeker. In dit gedeelte klinkt echter tot driemaal de naam van God ‘Ik ben erbij.’ Ja, de Levende is erbij. En daarom: ‘wees niet bevreesd’. Vervolgens werd ds. Bos door ds. Foppen bevestigd. De gemeente zong ds. Bos Psalm 134:3 toe.

Ds. Bos preekte vanuit Johannes 2 over de tempelreiniging en vanuit Openbaring 21 over het nieuwe Jeruzalem. Het thema was: ‘Jezus en de stad’. Jezus gaat in Jeruzalem naar de tempel, een plek van ruimte en van aanbidding. Dit is echter veranderd in een handelsplaats. Jezus schept met het uitdrijven van de handelaren weer ruimte voor God. Gods liefde is geen koopwaar, maar Hij deelt het uit. De kerk is een plek waar je niets aan te bieden hebt, maar waar je ontvangt. Daarom zijn we kerk in de stad. Hier is ruimte voor God en vind je rust. Dat is in de stad een verademing.

We mogen uitzien en onze hoop vestigen op het nieuwe Jeruzalem, dat als geschenk van God neerdaalt. Een stad van echt recht, vrede en licht. Die hoop en dat vooruitzicht wil je delen met de mensen om je heen, op je werk en in de straat. Den Haag is niet de stad van de liefde van God, maar toch mogen we al iets laten zien van Zijn liefde. En onze inspanning is gelukkig niet tevergeefs. Immers, wat gedaan wordt uit liefde tot Hem, dat blijft bestaan. De stedelingen zullen bloeien en zingen dat Zijn naam eeuwig eer moet krijgen.

De predikant werd na de zegen toegesproken door de heer N.H.M. Tetteroo namens de algemene kerkenraad van de protestantse gemeente ’s-Gravenhage en door missionair ouderling R.J. van Veen namens de kerkenraad van de Bethlehemkerk.