Waar bent u naar op zoek?

Ds. T.L.J. Bos neemt afscheid van Waddinxveen

01-07-2021

Op zondag 13 juni heeft ds. T.L.J. Bos in de middagdienst afscheid genomen van wijkgemeente Noord (Bethelkerk) van de hervormde gemeente in Waddinxveen. Het thema van de verkondiging was ‘Zien met nieuwe ogen’. In Johannes 9 zien de leerlingen van Jezus de blindgeboren man niet staan. Zij voeren een gesprek over het hoofd van deze man heen. In Handelingen 3 zien Petrus en Johannes een verlamde man indringend aan en ieder woord is tot hemzelf gericht. Zij hebben in de tussentijd van Jezus geleerd anderen te zien met de ogen van het hart, met ogen die gekleurd zijn door Pasen. In het licht van Pasen is geen mens hopeloos. Ds. Bos benadrukte dat God nog steeds reddend ingrijpt in mensenlevens. Dat geeft hoop en verwachting. Leef niet vanuit je eigen verleden, maar vanuit Gods toekomst.

Na het uitspreken van de zegen volgden enkele toespraken. De voorzitter van de algemene kerkenraad, ouderling R.W. Zoutendijk, typeerde de inzet van ds. Bos voor de centrale gemeente met de woorden ‘heilige gedrevenheid’. Zijn collega ds. W.M. Dekker benoemde dat ds. Bos mensen ziet met de ogen van Christus. De voorzitter van de wijkkerkenraad, ouderling B. Oosterom, dankte ds. Bos dat hij als ‘hulpherder’ zorg had voor de schapen van Gods kudde en daarbij heel toegankelijk was voor jong en oud. Dankbaar kijken we terug op zijn prediking die harten raakte. ‘In het geloof dat de Herder blijft zorgen voor onze gemeente scheiden onze wegen.’

Ds. Bos sprak vervolgens een dankwoord uit. Predikant en gezin kijken met grote dankbaarheid terug op gezegende jaren in Waddinxveen. Hij deed ook een appèl op de centrale gemeente om elkaar vast te houden bij

alle verscheidenheid die er is. De dienst werd afgesloten door als hele gemeente het predikantsgezin het lied ‘Ga met God en Hij zal met je gaan’ toe te zingen.

Na een periode van vijf en een halfjaar in Waddinxveen is ds. Bos zondag 27 juni bevestigd als missionair predikant in de Bethlehemkerk in Den Haag. Het gezin blijft in Waddinxveen wonen.