Waar bent u naar op zoek?

Ds. T. van ’t Veld 60 jaar predikant

08-09-2022

Op 9 september 1962, nu zestig jaar geleden, werd kand. Teunis van ’t Veld uit Nijkerk in Den Bommel tot hervormd predikant bevestigd. Hij werd 6 april 1931 geboren in Appel (gemeente Nijkerk) en studeerde vanaf 1957 in Utrecht. Na Den Bommel diende ds. Van ’t Veld de gemeenten van Waddinxveen en, van 1973 tot zijn emeritaat in 1993, van Ede. Na zijn emeritaat werkte hij als pastor onder oudere slechthorenden. Hij was scriba van de classis Ede, twaalf jaar bestuurslid van de HGJB en medewerker aan de catechisatiemethode Samen luisteren. Ook was hij vijftien jaar bestuurslid (en voorzitter) van het evangelisatieblad Echo. Mede daarom kreeg hij in 1999 het lidmaatschap in de Orde van Oranje- Nassau. Ds. Van ’t Veld is in Ede op een na de oudste van de achttien emeriti uit de kring van de Gereformeerde Bond.