Waar bent u naar op zoek?

Ds. Van der Graaf bepleit andere houding tegenover rijkdom

12-05-2015

Aan geld en goed hebben de meeste Nederlanders geen gebrek. Het is wel de vraag hoe je daar op een verantwoorde manier mee omgaat. Ds. B.J. van der Graaf vindt het belangrijk dat ons hart steeds losser van onze bezittingen raakt.

Hij zocht de afgelopen jaren naar een antwoord op de vraag hoe je als leerling van Christus leeft in de overvloed die er in het rijke Westen is. Hierover schreef hij het boek Leren leven in overvloed. Over discipelschap in rijkdom en armoede dat deze maand verscheen.

De predikant uit Amsterdam werkte vroeger op een accountantskantoor en heeft dus een financiële achtergrond. Ook later als theoloog is hij blijven volgen wat er gebeurt op economisch gebied.

Het thema ‘geld en goed’ is voor veel predikanten niet hun eerste interessegebied.

‘We maken ons inderdaad vaak drukker over andere thema’s, zoals relaties en seksualiteit. Het lijkt erop dat we in de kerk wat verlegen zijn met dit thema. Als het een keertje ter sprake komt, dan gaat het vaak over het materialisme in algemene zin.’

Toch is de thematiek belangrijk als het gaat over het leven met God, stelt ds. Van der Graaf. ‘In de afgelopen jaren zijn we in een ongekende crisis terechtgekomen. Dat is niet alleen een financiële crisis, maar ook een morele crisis. Het is zelfs een soort geloofscrisis, want het geloof in de waarden die met ons economische denken zijn meegekomen, is aan het wankelen gebracht. Tegelijkertijd merk je dat hartstochtelijk geprobeerd wordt om alle zogenaamde verworvenheden overeind te houden.

Wanneer je je in de situatie verdiept, kom je erachter dat de geloofswaarden van het kapitalistische systeem en de geloofswaarden van het Koninkrijk van God met elkaar op gespannen voet staan. Zeker voor een christen is er aanleiding om zich te bezinnen op de vraag waar hij in gelooft als het over geld en goed gaat. Door welke gedachten, beloften en opdrachten laat je je nu echt leiden?’