Waar bent u naar op zoek?

Ds. Van Herwaarden en Israël

24-09-2012

Een Israëlzondag bestond in de tijd van ds. Van Herwaarden nog niet. Toch speelde het gebed voor het oude bondsvolk speelde in zijn leven een grote rol. Dr. M. van Campen haal de 19e-eeuwse predikant voor het voetlicht.

Pas na de Tweede Wereldoorlog, toen de verschrikkingen van de Holocaust aan het licht kwamen, heeft de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk besloten om de eerste zondag van oktober te bestemmen als Israëlzondag. Naast aandacht voor Gods weg met het Joodse volk in de prediking was deze zondag vooral bedoeld om voor Israël te bidden.

Hoewel ds. Adrianus van Herwaarden (1815-1855) geen weet had van de Israëlzondag, was hij wel zeer betrokken bij de bidstonden die onder invloed van het negentiende-eeuwse Réveil op diverse plaatsen in het land werden gehouden.

Wie was ds. Adrianus van Herwaarden? Hij werd geboren in Gorinchem. Na de theologische studie in Utrecht werd hij in 1843 bevestigd in zijn eerste gemeente Waarder. Drie jaar later verwisselde hij deze standplaats voor Fijnaart en Heijningen, om zijn loopbaan als predikant te beëindigen in Opheusden.