Waar bent u naar op zoek?

Ds. Van Santen neemt afscheid van Kampen

22-04-2021

‘Ik draag u op aan God en aan het woord van Zijn genade, aan Hem Die bij machte is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden.’ Met die woorden uit Handelingen 20:32 nam ds. F.J.K. van Santen tijdens de middagdienst van zondag 18 april afscheid van wijkgemeente Broederkerk in Kampen.

In de dienst stond ds. Van Santen stil bij afscheid nemen, elkaar opdragen aan God en het opbouwende en bewarende werk van Christus, zoals ook Paulus destijds afscheid nam van de gemeente Efeze. Hoewel afscheid nemen moeilijk is en met emoties gepaard gaat, geeft het rust en ruimte als we ons werk in de doorboorde handen van onze Heiland kunnen leggen. We kunnen dan vol goede moed uitkijken naar wat Paulus ons voorhoudt: het erfdeel dat klaarligt voor alle geheiligden.

Aan het einde van dienst liet ds. Van Santen een steen achter op de preekstoel met daarop de tekst uit Jozua, ‘Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen.’ Met die wens voor de gemeente en het avondgebed van Maarten Luther besloot hij de dienst. Daarna spraken burgemeester Bort Koelewijn, collega ds. W.L. Dekker (namens het ministerie van predikanten), zoon Johan van Santen en H. Veldhuis (voorzitter kerkenraad) ds. en mw. Van Santen toe. Als slotlied klonk Psalm 134:3, waarmee gemeente en predikant zegenend afscheid namen van elkaar.

Ds. Van Santen was sinds december 2012 aan de hervormde gemeente van Kampen verbonden. Daarvoor stond hij in Tiendeveen-Nieuw Balinge (1996) en Noordhorn en Saaksum (2001). Nu hij met emeritaat gaat, gaan hij en zijn vrouw in Leusden wonen. Op een later moment, als de coronamaatregelen versoepeld zijn, volgt nog een afscheidsavond voor de gemeenteleden.