Waar bent u naar op zoek?

Ds. W.C. Polinder doet intrede te Kampen

28-04-2023

Zondag 23 april is ds. W.C. Polinder bevestigd als predikant in de protestantse gemeente Kampen, wijkgemeente Broederkerk. De bevestigingsdienst werd geleid door ds. P.J. den Admirant, die de wijkgemeente als consulent voor het beroepingswerk heeft begeleid. Ds. Den Admirant preekte uit Handelingen 10:1-6 en 25-36. Het thema was ‘Met verlangen luisteren’. Ds. Den Admirant sprak naar aanleiding van de geschiedenis van Cornelius, die Petrus liet halen, dat God naar ons omziet. In de roepstem van de gemeente hoorde ds. Polinder Gods stem. God liet Petrus naar Cornelius komen. Petrus was nodig om het Evangelie te verkondigen. Ook wij kunnen dat Evangelie horen. Wij komen naar de kerk om een goed woord van God te horen. Wat betekent dat voor ons? Verlangen wij ernaar om het goede Woord van God te horen? Het gepredikte Woord van God is Gods Woord, ontvangen wij het ook zo? Ds. Den Admirant riep de gemeente op om te komen om Gods Woord te ontvangen, in de kerk, in Gods aanwezigheid. Maar ook om gebed voor ds. Polinder, als hij de diensten voorbereidt.

In de intrededienst preekte ds. Polinder uit 1 Korinthe 1:17-31 met als kernteksten vers 23 en 24: ‘Wij prediken Christus’. Wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft, gaat tegen elke logica in. Maar Zijn kruisdood laat juist Gods wijsheid en kracht zien. Alleen door het kruis zijn wij rechtvaardig voor God. De gemeente is een oefenplaats in liefde, we zijn aan elkaar gegeven om met onze verschillen te oefenen in onderlinge liefde. Het kruis van Christus breekt alle partijvorming af. Ook in de gemeente moet de Naam van Christus geproclameerd worden, omdat het nooit eerder nú is geweest en omdat de mens tot wie het Woord komt nooit eerder deze mens was.

Na de dienst werd de familie Polinder toegesproken door burgemeester S. de Rouwe, door ds. W.L. Dekker (namens de classis, het ministerie van predikanten en de algemene kerkenraad) en door de voorzitter van de wijkkerkenraad, H. Veldhuis. Afsluitend sprak ds. Polinder een dankwoord en zong de gemeente ds. en mw. Polinder Psalm 37:2 toe: ‘Stel op de Heer in alles uw betrouwen’.