Waar bent u naar op zoek?

Ds. W.C. Polinder neemt afscheid van Putten

Ds. Polinder
Door: Ds. Polinder
20-04-2023

Ds. W.C. Polinder heeft zondagavond 9 april afscheid genomen van de hervormde gemeente van Putten (wijkgemeente 3). Ds. Polinder preekte over 2 Timotheüs 2:8:

‘Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt.’ Het thema van de preek was: ‘Paulus’ afscheidsmemo aan Timotheüs’.

Timotheüs is druk in Efeze. De gemeente van de Heere Jezus Christus heeft het niet gemakkelijk in deze stad vol van afgoden en tempels. De macht van de boze houdt hen in de greep. Er is kritiek van gemeenteleden. In de preken van Timotheüs kan men zich wel vinden, maar daarnaast willen ze de wetten van Mozes als leefregel. Hij vraagt zich af of hij de opstanding uit de doden wel goed begrepen heeft. Timotheüs voelt zich alleen, twijfelt aan zijn roeping. Paulus zit in de gevangenis, eenzaam en alleen. Hij verlangt naar Timotheüs, schrijft zijn laatste brief. Paulus houdt Timotheüs en ons allen voor dat het belangrijkste is: in alle omstandigheden, moeilijkheden, tegenstand en onzekerheid, de opgestane Christus voor ogen te houden. Dit memobriefje mogen ook wij overal op plakken. Steeds weer de woorden: ‘Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt.’

Ds Polinder: ‘Wij hebben een periode samen opgelopen. Ik vertrek, maar God blijft.’ Verdrukking en lijden horen bij Gods Koninkrijk. Hij is dichtbij en heeft beloofd: ‘Ik ben bij je al de dagen totdat het is volbracht.’

Het voorhangsel is gescheurd. De rode loper ligt tot aan Gods troon. ‘Zeg niet tegen de Heere hoe groot jouw probleem is, maar zeg tegen jouw probleem hoe groot de Heere is.’ Christus is opgewekt. Gods perspectief gaat over dood en graf heen als we in Hem zijn ontslapen. Ga in afhankelijk van Hem je weg. Hij zal voorzien.

Ds. Polinder werd namens wijkgemeente 3, maar ook namens de gehele hervormde gemeente Putten toegesproken door de voorzitter van de algemene kerkenraad, C. de Vries. Daarna zong de kerkenraad hem Psalm 119:67 toe en de gemeente Psalm 119:3. Ds. Polinder zal DV op 23 april intrede doen in Kampen, in de hervormde wijkgemeente Broederkerk.

Ds. Polinder
Ds. Polinder