Waar bent u naar op zoek?

Ds. W.F. Schormans predikant voor het beroepingswerk

08-12-2022

Ds. W.F. (Giel) Schormans uit Voorburg werkt sinds 1 oktober bij het mobiliteitsbureau voor predikanten. Hij adviseert en ondersteunt samen met collega ds. K. Dijkstra predikanten en gemeenten bij het beroepingswerk. Zijn taak wordt het om aan vacante gemeenten namen door te geven van mogelijk geschikte beroepbare proponenten en predikanten. De helft van zijn werktijd is ds. Schormans hiermee bezig, voor de andere helft blijft hij als gemeentepredikant verbonden aan de Oude Kerk in Voorburg.

Het beroepingswerk en de mobiliteit van predikanten is complexer geworden. Sommige beroepingscommissies gaan wel erg zakelijk te werk. Anderzijds kun je als predikant ook te snel zeggen dat je geen beroep in overweging neemt, stelt hij vast. Met de verkoop van pastorieën wordt huisvesting een toenemende belemmering. De kansen op werk voor een partner, de schoolsituatie van kinderen of de mantelzorg voor bijvoorbeeld ouders spelen ook vaak een rol. Het blijkt dat juist oudere predikanten vaak mobieler zijn. Omdat een groot deel van hen binnenkort met emeritaat gaat en de instroom van nieuwe predikanten achterblijft, zal er naar verwachting een predikantentekort ontstaan. Dat maakt het thema mobiliteit en roeping volgens ds. Schormans extra urgent. ‘Nieuwe roepingen zijn hard nodig, laten we daarom bidden. Maar het is ook belangrijk dat we er zorg voor dragen dat predikantsplaatsen niet te veel versnipperen en het predikantschap ook in de toekomst een volwaardig en daarmee aantrekkelijk beroep blijft voor jongeren.’ Ds. Schormans was in het verleden lid van de geschiktheidscommissie voor theologiestudenten, van de Generale Raad van Advies (die de synode adviseert) en van de klankbordgroep voor de toenmalige werkbegeleiding.

Hij is te benaderen via arbeidsbemiddeling@protestantsekerk.nl.