Waar bent u naar op zoek?

Ds. W.J. Westland doet intrede in Katwijk aan Zee

13-10-2022

Ds. W.J. Westland is zondagmorgen 2 oktober bevestigd als predikant van de hervormde gemeente te Katwijk aan Zee, wijkgemeente Morgenster. In de bevestigingsdienst ging zijn zwager ds. G. Lugthart uit Kamerik voor. Deze preekte over 2 Timotheüs 2:8 met als thema ‘Hoopvol houvast voor een dienaar in Gods Koninkrijk’. De hoop van het Evangelie is duur betaald, zei hij. De predikant wees erop dat ook een dominee Jezus nodig heeft als zijn Zaligmaker. Dan geeft de weg die Jezus is gegaan van lijden tot heerlijkheid ook houvast aan een dominee. Hou Hem in gedachten, door alle verdrukkingen heen. Hij is opgewekt uit de doden. Wat een bemoediging. Hij regeert. Als we denken aan Hem, zal dit de focus zijn en blijven en zullen we eens de kroon van het eeuwige leven ontvangen. In de middagdienst deed ds. Westland intrede. Hij preekte over 2 Timotheüs 4:2. Het thema was ‘Het Woord gaat vóór!’ Ds. Westland begon de preek met de vraag: ‘Een nieuwe dominee, wat verwacht u ervan?’ De Heere spreekt, via Paulus, ‘Predik het Woord.’ Als de Bijbel opengaat, dan komt de Heere Jezus in beeld. Christus Die het hart is van de prediking. Paulus zegt het als een bevel. Het Woord moet verder. Lees het Woord, leef het Woord en predik het Woord. Ds. Westland benadrukte dat dit zijn verlangen is om te doen in opdracht van zijn Zender: het Woord te prediken. Hij riep op om bij het gepreekte Woord te leven, bij de grote daden van God, bij Christus Die verzoent en verlost. Wie het Woord langs zich heen laat gaan, die gaat ten onder. Daarom moet er gepreekt worden.

Voorafgaand aan de intrededienst werd ds. Westland toegesproken door burgemeester C.L. Visser, namens de burgerlijke gemeente Katwijk, de heer J. van der Plas, voorzitter van de algemene kerkenraad,

Ds. Westland kwam over vanuit de hervormde gemeente te Hardinxveld-Giessendam. De wijkgemeente Morgenster was ruim twee en een half jaar vacant na het vertrek van ds. C.H. Hogendoorn naar Lelystad.