Waar bent u naar op zoek?

Ds. W.J. Westland neemt afscheid van Giessendam/Neder-Hardinxveld

22-09-2022

Ds. W.J. Westland heeft zondagmiddag 11 september afscheid genomen van de hervormde gemeente Giessendam/Neder- Hardinxveld (Wijk 1, Oost). Hij preekte uit Psalm 72:10,11. Het thema van de preek was ‘Alle eer aan God?’

Het eerste punt was ‘Het einde van de tweede Psalmbundel’. Wat zeg je bij de eindstreep? Alle eer is aan God! Hij doet wonderen. Hem zij alle eer voor wat de Heere gaf in de afgelopen vierenhalf jaar. Dat is niet iets van krachtpatsers, maar het is Zijn kracht en zekerheid. Het komt bij Hem vandaan. Wij zitten er niet om te springen. Het is Zijn onwederstandelijke liefde. Geloofd zij Zijn eeuwige Naam. Punt twee was ‘Het levenseinde van David’. Juist de tweede bundel handelt over het leven van David in confrontatie met andere mensen. In deze bundel staan de Psalmen waarin het verlangen naar God en de zonde van Davids leven naar voren komen. Dan kan er van alles passeren in het leven, maar vroeger of later breekt de lofzang door. David eindigt in God.

Het derde punt ging over ‘Het einde van Psalm 72’. Hoe zit het dan met de psalm zelf? God laat Zich leiden door Zijn recht. Als Hij het voor het zeggen heeft, dan bloeit het volk. De koning is daarvan Gods vertegenwoordiger. Zo ziet David dat God Zijn heil voltrekt (vs.17). Dat zegt God ook tegen Salomo. Salomo viel in zonde. Maar God liet het er niet bij zitten en stuurde zelf een nieuwe Koning. Door het kruis heeft Hij het recht gevestigd op de aarde en het Koninkrijk geopend voor zondaren. Als deze tekst je leven doortrekt, valt alles op zijn plaats en eindigt het met de vervulling van Zijn volle heerlijkheid bij de wederkomst. Daar zet David een streep onder. Amen, ja amen.

Ds. Westland werd voor de dienst toegesproken door burgemeester D.A. Heijkoop namens de burgerlijke gemeente Hardinxveld-Giessendam, door ds. P. van de Voorde namens de werkgemeenschap en de algemene kerkenraad en door de scriba van de kerkenraad, J. Poortvliet. Daaropvolgend werd ds. Westland en zijn gezin Psalm 115:1, 6 en 8 toegezongen.