Waar bent u naar op zoek?

Ds. W. Meijer neemt afscheid van Tholen

21-07-2022

Zondagmiddag 3 juli heeft ds. W. Meijer afscheid genomen van de hervormde gemeente van Tholen. Vooraf aan de eredienst werd een aantal toespraken gehouden. Als eerste sprak burgemeester M.L.P. Sijbers van de gemeente Tholen, waarna het woord werd gevoerd door ds. A.P. van der Maas namens de classis Delta. Ds. A.L. Molenaar uit Bruinisse sprak namens de werkgemeenschap van predikanten in dezelfde classis en ouderling A.J. Vader namens de plaatselijke kerken. Ouderling M. Polak voerde het woord namens kerkenraad en gemeente, waarbij hij aangaf dat de kerkenraad na dertien jaar geen afscheid had hoeven nemen van zijn predikant. Hierna werden de scheidende predikant en zijn gezin Psalm 32:4 en 6 toegezongen. Na het dankwoord van ds. Meijer ving de eredienst aan.

Aangezien ds. Meijer in de dertien jaren in Tholen in navolging van Calvijn hele bijbelboeken bepreekt had, zoals Jozua, Ezechiël, Efeze, Galaten, was hij nu bijna klaar met de eerste brief van Petrus. Deze werd nu afgesloten met 1 Petrus 5:10: ‘De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, Dezelve volmake, bevestige, versterke en fundere ulieden.’

Ds. Meijer benadrukte in zijn afscheidspreek dat er uiteindelijk alleen genade overbleef. Al die jaren werden wij als gemeente geroepen in Christus Jezus tot Zijn eeuwige heerlijkheid. Nooit werd er iemand buitengesloten. Wel kunnen we onszelf buitensluiten, als we niet willen. Het ligt nooit aan de Heere, want Hij roept ook in deze afscheidspreek. Deze boodschap is één grote lofprijzing op Gods genade. Het laat echter ook onze schuld en zonde zien, want anders zouden we geen genade nodig hebben. Heel belangrijk zijn de bezittelijke voornaamwoorden, wat we van Luther geleerd hebben als het geheim van het Evangelie: ons, Uw, mijn. Waar we voor de naam van Christus uitkomen, volgt altijd lijden, dat echter niet opweegt tegen de heerlijkheid die komt. Bovendien schenkt God ons de vaste belofte: Hij maakt vol, Hij bevestigt, Hij versterkt en Hij fundeert. Op deze wijze komt alles van Christus en ontvangt Hij alle lof.