Waar bent u naar op zoek?

Ds. W.P. Emaus neemt afscheid van Urk

23-03-2023

Ds. W.P. Emaus heeft zondagmiddag 19 maart afscheid genomen van de hervormde gemeente De Bron op Urk. De predikant bediende het Woord vanuit Filippenzen 2:12 en 13: ‘Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven; want het is God Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.’ Het thema van de preek was ‘Een laatste opwekking’. Hierbij was aandacht voor het adres, het appèl en de Bron van deze opwekking door de apostel Paulus.

De brief is gericht aan de gemeente van Filippi, met leden als de stokbewaarder en Lydia de purperverkoopster. De tekst staat daarmee in het kader van de heiliging. Blijft uw zaligheid uitwerken, dat is eigenlijk wat er staat. ‘Volhard op de reis naar de hemel’, hield ds. Emaus daarom de gemeente voor. De geloofsweg is als een bergbeklimming. Op die weg zijn er beproevingen en tegenslagen. Volhouden is zwaar. Het kost strijd en aanvechting. Voor wie nog niet op die geloofsweg is, gelden de woorden die Paulus tot de stokbewaarder sprak. ‘Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden.’ Bij de stokbewaarder ging dat plotseling. De meeste christenen luisteren zich echter stilletjes zalig, zoals Lydia. Ds. Emaus werd toegesproken door burgemeester C.H. van den Bos namens de gemeente Urk. De burgemeester bedankte de predikant voor zijn betrokkenheid en de doordenking van maatschappelijke thema’s. Ouderling H. de Boer sprak namens kerkenraad en gemeente ds. en mw. Emaus toe. Hij benadrukte de banden die er gevallen waren tussen predikantsechtpaar en gemeente en liet het scheidend predikantsechtpaar (enigszins gewijzigd) toezingen Psalm 119:33. Samen met de gemeente zongen zij ook Psalm 119:86.

Ds. Emaus hoopt zondag 2 april bevestigd te worden en intrede te doen in de hervormde gemeente van Oud-Beijerland, wijk West. Hij diende de gemeente van Urk bijna zeven jaar.