Waar bent u naar op zoek?

ds. W. Westland

Ds. W.J. Westland
Door: Ds. W.J. Westland
07-01-2021

In de vroege morgen van 24 december is in Christus ontslapen Willem Westland. Al langere tijd had hij met gezondheidsproblemen te maken en wist hij dat hij zou gaan sterven. Toen in de zomertijd een van zijn kinderen hem vroeg of hij met de Kerst nog dacht te leven, durfde hij daar niet op te hopen. Toch leefde hij juist in de laatste weken naar het Kerstfeest toe. Het werd voor hem eerder Kerstfeest dan voor ons allen.

Onverwachts geleid

Wim Westland werd in 1948 in Huizen geboren. Door de diensten in de Oude kerk en via het gezin waarin hij opgroeide, drukte de dienst van de Heere een stempel op zijn leven. Anders dan zijn twee oudere broers kende hij van jongs af het verlangen om als predikant te dienen in Gods Koninkrijk. De preken van ds. J. den Besten, die in april 1973 zijn huwelijk met Klazien Rebel bevestigde, vormden hem, in ieder geval als het ging om de systematische uitleg van het Woord van God.

Negen gemeenten heeft hij als predikant mogen dienen, gesteund en gestimuleerd door zijn vrouw. Daarbij heeft de Heere zijn weg vaak zo onverwachts geleid. Toen hij het beroep naar Veen kreeg, pakte hij samen met zijn aanstaande eerst de atlas erbij om het dorp op te zoeken. Ze kregen er goede jaren en werden in hun jonge jaren liefdevol opgevangen en er vielen banden voor het leven. Toen hij in 2006 het beroep naar de gemeente van Slikkerveer kreeg, proefde hij er de nood van de scheuring. Typerend was het thema voor de intrededienst: ‘Kijk vooruit!’ Met gedrevenheid, die kenmerkend voor hem was, heeft hij zich ingezet voor de opbouw van deze wijkgemeente.

Toen hij zich afvroeg hoe hij zijn emeritaatsperiode zou gaan vullen, benaderde wijk Oost van de hervormde gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld hem. Met veel vreugde heeft hij er intensief pastoraal werk gedaan en leidinggegeven. Hij vond het een voorrecht om er belijdeniscatechisatie te geven en doopdiensten te leiden. Het werk in deze gemeente zag hij als een na-gift van God.

Mannenbond

Als mens wist hij mensen van allerlei slag aan zich te binden door hartelijkheid en duidelijkheid. Graag gaf hij onderwijs. Dat kwam tot uiting in zijn preken over de Heidelbergse Catechismus. Hij had de gave om op een heldere manier iets uit te leggen en aan het hart te leggen. In de jaren dat hij predikant was te Middelharnis, Sliedrecht en Wezep-Hattemerbroek gaf hij Dogmatiek en Kerkgeschiedenis voor de cursus geestelijke vorming.

Ook in zijn werk voor de mannenbond, dat in 1993 op zijn pad kwam, kon hij zijn onderwijs kwijt. Voor tal van mannenverenigingen heeft hij lezingen gegeven. Vanaf 2002 gaf hij als voorzitter leiding aan de mannenbond. Waar menigeen opziet tegen het vergaderwerk, gaf het leiden van een vergadering hem energie. Zo was hij in zijn Slikkerveerse periode met veel enthousiasme voorzitter van de classis Dordrecht. Die roeping paste ook bij de manier waarop hij naar de kerk keek. Hij wist zich geplaatst in de Protestantse Kerk. Op een positieve manier wilde hij, staande op Schrift en belijdenis, zijn plaats innemen.

Heerlijke dienst

In zijn prediking stelde Hij steeds God centraal. Het is de Heere God, Die het initiatief neemt. Door Zijn Woord werkt en versterkt Hij het geloof! Een duidelijke uitleg van wat er staat, was voor hem belangrijk. Daarbij steeds wijzend op de Heere Jezus Christus, het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegdraagt. Zijn prediking was gunnend. Hij wist de dienst van de Heere aan te prijzen als een heerlijke dienst, omdat de Heere zo’n goede God is. Vaak eindigde hij zijn preek met de heerlijke toekomst die wacht voor allen die de Heere Jezus liefhebben. ‘Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.’ (1 Kor. 2:9) Menig keer liet hij dan na de preek Psalm 73:12 en 13 zingen. Voor hem is het eeuwige Christusfeest begonnen.

Na een rouwdienst in de Grote kerk waarin ds. L.W. den Boer sprak over Psalm 90:16 en 17, hebben we zijn lichaam begraven op de begraafplaats te Sliedrecht. Daar rust het lichaam van deze dienaar totdat de Heere Jezus komt!

Ds. W.J. Westland
Ds. W.J. Westland