Waar bent u naar op zoek?

Toekomstgericht leven (1, hoopvol)

Een anker in de hemel

dr. M. Visser
Door: dr. M. Visser
30-05-2023

Bijbelse hoop is niet onzeker, maar juist heel zeker. Die opmerking is een cliché voor theologen, maar het is belangrijk om dit te blijven zeggen. We zeggen namelijk zo vaak ‘ik hoop’, gevolgd door iets waar we niet zeker van zijn, dat het moeilijk is de bijbelse betekenis van hoop vast te blijven houden.

In de Bijbel is hoop niet onzeker, maar onzichtbaar. Laten we eens kijken naar hoe in de Bijbel over hoop als onzichtbare zekerheid wordt geschreven. Een mooi vers daarvoor is Hebreeën 6:19: ‘Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel.’

De toekomstige zaligheid

De hoop waar het hier om gaat, is de toekomstige zaligheid die God zal geven. Die wordt hier een anker genoemd. Een schip kan een kabel hebben die verdwijnt naar een onzichtbare plaats. Maar het schip blijft stilliggen, omdat aan het eind van de kabel een anker zit dat zich vastgrijpt in de zeebodem. Zo heeft iedere gelovige een kabel die leidt naar een onzichtbare plaats: de hemel. Aan het eind van die kabel ligt de zaligheid. Dat geeft ons leven zekerheid. We raken niet van slag door de golven van het leven en we weten wat de eindbestemming is.

Als we willen begrijpen wat die zaligheid inhoudt, kunnen we terecht bij Petrus. In 1 Petrus 1 schrijft de apostel dat we drie dingen krijgen als het resultaat van de wedergeboorte: een levende hoop (vs.3), een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis (vs.4) en de zaligheid die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd (vs.5). Maar dat zijn helemaal geen drie dingen. Het is een en hetzelfde, wat Petrus op drie verschillende manieren uitdrukt.

Een erfenis

Als je dat op je laat inwerken, wordt duidelijk hoe zeker de bijbelse hoop is. Het is een erfenis die God voor ons klaargelegd heeft. Niets is zekerder dan wat God wil geven, want niemand kan Hem tegenhouden. Het is een erfenis die in de hemelen bewaard wordt, dus niemand kan erbij om haar weg te nemen. Het is een erfenis die onverwelkbaar is, dus er kan in de toekomst niets mee gebeuren.

Nog op een andere manier laat Petrus de zekerheid van de erfenis die God zal geven, zien. De erfenis wordt bewaard voor ons (vs.4) en wij worden bewaakt voor de erfenis (vs.5). De Heere God bouwt een dubbele zekerheid in, zodat het aan geen van beide kanten fout kan gaan. Aan de woorden die gebruikt worden, zien we wat voor de Heere God het belangrijkste is. De erfenis wordt bewaard, en wij worden bewaakt. Als je 1000 euro cash hebt, dan bewaar je dat op een veilige plek. Als je een miljard euro aan goudstaven hebt liggen, dan wordt dat bewaakt door mannen met geweren.

Bewaken gaat een stapje verder dan bewaren. Zo bewaart God al dat goede en mooie wat Hij gaat geven op de nieuwe aarde, maar Hij bewaakt wat voor Hem nog kostbaarder is: dat zijn wij. Wij worden beter bewaakt dan de miljarden van de Nederlandsche Bank, zodat we op geen enkele manier de zaligheid kunnen mislopen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 1 juni 2023. Neem een jaarabonnement(€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actieen lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

dr. M. Visser
dr. M. Visser

uit Wezep is predikant en missionair directeur van GlobalRize.