Waar bent u naar op zoek?

Een belofte voor elke dag

ds. A. van der Stoep
Door: ds. A. van der Stoep
05-01-2023

Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Psalm 23:6a

2023. Wat wordt dat voor een jaar? Velen zijn pessimistisch, anderen zijn positiever. Gelukkig geeft de Heere ons ook aan het begin van dit nieuwe jaar Zelf vanuit Zijn Woord perspectief, een perspectief dat de omstandigheden overstijgt.

Als David Psalm 23 afsluit, heeft hij geen last van pessimisme. Er klinkt juist een optimistische belijdenis. Dat is geen kwestie van karakter of van omstandigheden. Nee, het is een kwestie van geloof. Hij zegt: ‘Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven.’ Met andere woorden: wat er ook te gebeuren staat, dít zal elke dag waar zijn.

Gastheer

Waar denkt David aan? Dat lezen we in vers 5. Wij zeggen vaak: ‘Psalm 23 gaat over de goede Herder.’ Maar dat is maar gedeeltelijk waar. Het geldt vooral voor vers 1-4. In vers 5-6 wordt de Heere met name als een Gastheer getekend. Als Iemand Die een rijk gedekte tafel aanricht en Zijn kind daar welkom heet om maaltijd te houden. Met Hem, zeker. Maar dat gebeurt vooral ook – dat is het opvallende – voor de ogen van zijn tegenstanders. Zo ziet David het: hij zit bij de gastvrije Heere aan tafel. Hij is er gezalfd met vreugdeolie, hij ontvangt rijkelijk te eten, zijn beker vloeit over. Davids tegenstanders staan erbij en kijken ernaar, maar ze mogen er niet aan deelnemen.

Gods goedheid

Als het gaat over die overvloed, dan noemt hij vooral Gods goedheid en goedertierenheid. Die woorden lijken heel veel op elkaar en hebben ook alles met elkaar te maken, maar toch zit er wat betekenisverschil in. Voor het woord ‘goedheid’ staat er in de grondtaal het woordje tov. In de Bijbel wordt tov genoemd wat God doet. Denk aan Genesis 1. ‘God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie het was zeer tov.’ Alles beantwoordde aan Zijn bedoeling. Nu dienen we wel te beseffen: doordat wij zondaren geworden zijn, beantwoorden wij niet meer aan Gods bedoeling. Daarom hebben wij het ‘toffe’ van God nodig: Zijn heil. We hebben nodig dat Hij ons redt van onze zonden en ons leven vernieuwt door de Heilige Geest, waardoor we delen mogen in Zijn liefde en zo weer helemaal aan Gods bedoeling gaan beantwoorden. Met alle gebrek aan onze kant, maar ook in een groeiproces dat levenslang duurt. Want ondertussen is het in Christus wél waar: tov.

Leven van Zijn zegen

David heeft het ook over ‘goedertierenheid’. Gods hart dat tiert en bruist van goedheid. Zijn trouw en toewijding door dik en dun. Voor wie? Speciaal voor de mensen aan wie Hij Zich verbonden heeft. In het Oude Testament is dat Israël en sinds Pinksteren ook ieder die bij Israël is ingelijfd door het geloof in Christus. Daarom, wie ook nu door het geloof met de Heere verbonden is, die mag elke dag weten dat Hij je goedgezind is. Je mag leven van Zijn zegen. Je mag vertrouwen dat Hij Zijn Woord altijd weer waarmaakt. David zegt: ‘Die goedheid, dat heil, die goedertierenheid van de Heere zullen mij volgen alle dagen van mijn leven.’ Prof. Van Ruler zegt bij deze tekst: ‘Waar ik ook ga, Gods goedheid zit me op de hielen.’ Ik denk in dit verband ook aan het woord van Jezus tot de discipelen als zij eropuit gaan om het Evangelie te verkondigen: ‘Zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld.’ Ook daar weer: elke dag.

Genadig

Wat is het heerlijk om te mogen geloven en er daardoor ook iets van te mogen verstaan dat Gods goedheid en goedertierenheid in de Heere Jezus vlees en bloed geworden zijn. Dat God ons genadig op de hielen zit als Jezus als mens naar deze aarde komt. Juist in Hem wordt het zichtbaar dat God goed is en dat Zijn hart van liefde bruist. Dat Hij ons niet loslaat, maar dat Hij ons redden wil. Hij volgt ons in het hele leven en in alles wat we meemaken.

Zul je daaraan denken op alle dagen van dit nieuwe jaar en van je hele leven? Daarop vertrouwen bij alles wat er gebeuren gaat? Dan heb je ten diepste geen reden meer om pessimistisch te zijn of om in je eigen donkere gedachten weg te kruipen. Nee, dan mogen we leven in het vrolijke licht dat van Zijn aangezicht straalt. Dat ons zál bestralen, waar we ook gaan of staan. Elke dag tot op de dag van Jezus’ wederkomst.

ds. A. van der Stoep
ds. A. van der Stoep