Waar bent u naar op zoek?

Een beschermd hoofd

ds. A. van Zetten
Door: ds. A. van Zetten
01-07-2021

Vurige pijlen vliegen om de oren. Een manshoog schild biedt het lichaam bescherming. Om het hoofd te beschermen en veilig te kunnen kijken, is echter ook gezichtsbescherming nodig. God reikt een reddingshelm aan.

Zo wordt het hoofd beveiligd én blijft er een perspectief om te zien. Het is goed om te bedenken dat het Griekse woordje dat met zaligheid vertaald is, redding betekent. We ontvangen redding. Van God. Die redding houdt ons op de been. Staande blijven in de strijd, volharden tot het einde. Hoe houd je het vol als christen? Door aan de zaligheid te denken die we hebben en krijgen. Kruis en open graf staan garant voor de overwinning. Zou je die zaligheid in willen leveren voor wie of wat ook maar ter wereld? Goed om beide aspecten voor ogen te hebben: We hebben de zaligheid en we krijgen de zaligheid, we zijn gered en worden gered.

Je zalig weten

Een christen houdt het vol in het vaste geloof gered te zijn. Wat er ook gebeurt, wat er ook op ons afkomt, welke wending ons leven krijgt, hoe de wereld om ons heen ook verandert, dit staat vast: Ik ben gered, door Christus, mijn Redder. Mij kan veel ontnomen worden, maar dit niet, want deze redding is mij aangereikt, van boven. Die ligt vast.

Zelfs, en wat is er erger dan dit, zelfs als ik in de zonde val, is mijn hoofd beschermd, ligt mijn zaligheid, mijn redding vast. Zelfs als ik struikel, is het geen verloren zaak. Dan hoef ik niet in de zonde te blijven liggen, want ik ben een gered mens. Dan ben ik wellicht gebutst en gebeukt door het leven, maar toch gered, toch zalig.

Je zalig denken

Even tussendoor: die helm staat beschermend op ons hoofd, waar ons denkvermogen zetelt. Mogen we als christen het geredde verstand niet benutten om staande te blijven tegen ons gevoel? Een christen is niet iemand die het denken inruilt voor geloof, maar die zijn denken beschermt, ter beschikking stelt aan God. We worden vernieuwd in ons denken, door ons niet door menselijke overwegingen te vormen, maar het goede Woord van God.

Laten we beducht zijn voor de veelgehoorde opmerking dat geloof en wetenschap elkaar uitsluiten. We hoeven ons niet aan te laten leunen dat waar geloof komt, verstand wijkt en waar verstand komt, geloof wijkt. De levensreddende helm leert ons wel anders: de zetel van ons verstand, ons hoofd, dient beschermd te zijn!

Je zalig hopen

In 1 Thessalonicenzen 5:8 vraagt Paulus nog aandacht voor een ander aspect van die veiligheidshelm. We blijven niet alleen staande door te bedenken dat we zalig zijn. Het gaat ook om de hoop der zaligheid. Volharden lukt toch beter wanneer er perspectief wenkt, wanneer je bedenkt wat er wacht na het volharden: de volkomen redding, de volkomen zaligheid. Nog even volhouden!

Ook hier spreekt Paulus vanuit de Thora en de profeten. De Messiaanse woorden van Jesaja resoneren: ‘Want Hij trok de gerechtigheid aan als een harnas en zette de helm van het heil op Zijn hoofd.’ (Jes.59:17) Versloeg Hij niet de vijand, vermorzelde Hij hem niet de kop?

Sieraad

Een helm schijnt in de Romeinse tijd niet alleen functioneel geweest te zijn, maar was ook een sieraad. Fier werd getoond welke koning men toebehoorde. Wat werd de koning geëerd als zijn voetvolk staande bleef in de strijd. En andersom: wat kwalijk voor de goede naam van de koning wanneer de door hem aangereikte helm onbenut bleef en soldaten onderuit gingen. Laten we present zijn in het publieke debat door een gelovige, wetenschappelijke bijdrage te leveren en goed van God te spreken.


De herbewapening van2021

Meer dan ooit is bescherming van ons denken nodig. Allermeest door de hoop op de redding vast te houden. Dreigen we in ons denken Gods grote toekomst niet uit het oog te verliezen? Richten we ons wel echt op wat komt?

Die hoop moet al ons leed verzachten.

Komt, reisgenoten, ’t hoofd omhoog.

De strijd volhouden is slechts mogelijk met het oog op de Overwinnaar, onze Heere Jezus Christus, Die staat te komen. De overwinning wacht.

ds. A. van Zetten
ds. A. van Zetten