Waar bent u naar op zoek?

Onder het gehoor van ds. G. Boer (2, slot)

Een bewogen boodschapper

Dr. A. de Reuver
Door: Dr. A. de Reuver
12-01-2023

De prediking van ds. Boer was tijdbetrokken. Niet in die zin dat ze uit het eigentijdse levensgevoel opkwam, maar wel zo dat ze erin landde. Zijn bron was het Woord van omhoog. Maar dat hoge Woord bleef niet boven het reële, weerbarstige leven van de hoorders zweven.

Het schampte er ook niet langsheen. Boer zocht zijn hoorders op. Dialogisch, in gesprek. Een preek van Boer was geen kil betoog, maar een bewogen boodschap.

Invoelend

Boodschapper was hij. Geen postbode die de brief maar door de bus duwt, maar die aanbelt en de brief persoonlijk overhandigt. ‘Aan u gericht.’ Meer dan brievenbezorger was hij trouwens. Hij kwam binnen en drong de geadresseerden uit hun schuilhoeken vandaan. Zo droeg hij het boventijdse Woord de tijd in, begenadigd als hij was met een dubbele fijngevoeligheid. Enerzijds was hij genesteld in de Schriften en droegen zijn woorden daar de nestgeur van, anderzijds kende hij klimaat en taal van zijn tijd en zocht zijn prediking de mensen dáár op waar zij waren. Dat stichtte communicatie, zodat de ‘zaak’ van het verkondigde Evangelie ook ‘mijn zaak’ werd, persoonlijk, ondervindelijk.

Velen hebben het ervaren dat onder dit gebeuren de rechte bevinding werd geboren en getogen; niet alleen opgeroepen, maar ook vertolkt. Boer vond deze laatste notie legitiem en zegenrijk. Hij had gelijk. Bij alle terechte verzet tegen een descriptieve prediking die opgaat in stereotiepe en voorspelbare beschrijvingen van allerlei ‘bevindingen’, mag men niet onderschatten hoe waardevol het is om invoelend in te gaan op de vragen en vreugden, de verlatingen en verrukkingen die de omgang met God eigen zijn.

Messcherp

Boer schroomde ook niet om valsemunters te ontmaskeren en de gemeente op te roepen, zich te beproeven. Wie geen zondaar is en blijft voor God, die weet niet wat genade is. ‘Weet u daarvan? Velen zijn gered, zonder dat ze ooit in het water zijn gevallen.’ Op dit punt is Boer messcherp. God brengt ons aan het eind van ons Latijn. Zijn trefpunt ligt op ons nulpunt.

Lees de volledige tekst van dit artikel in het eindejaarsnummer van De Waarheidsvriend van donderdag 12 januari 2023. Neem een jaarabonnement. Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-.

Dr. A. de Reuver
Dr. A. de Reuver

uit Waddinxveen is emeritus hoogleraar Gereformeerde godgeleerdheid vanwege
de Gereformeerde Bond.