Waar bent u naar op zoek?

Een brandend hart

13-10-2020

De Emmaüsgangers hadden moeite om Mozes en de profeten op de juiste manier te begrijpen. Dat kan voor ons ook gelden, schrijft ds. J.C. Breugem. Twee schrijvers, David Murray en dr. Mart-Jan Paul, bieden handvatten ...

…om het Oude Testament te duiden en Jezus daarin te ontdekken.

Teleurgesteld keren ze Jeruzalem de rug toe, Kleopas en zijn metgezel. Het lukt hun niet om al de gebeurtenissen aangaande Jezus te duiden. Ze missen de basis om daarin Christus’ lijden en ingaan in Zijn heerlijkheid te zien. Zij zijn niet de enigen die Jeruzalem de rug toekeren. Dit gevaar lopen we allemaal, als we niet zien hoe Christus in de Schriften op vele manieren tot ons komt. Of als we Hem losmaken van Zijn schepping en Hem laten opkomen uit de tijd.

De weg naar Emmaüs voert ons bij Jeruzalem vandaan. De weg is bovendien bezaaid met kleine steentjes en grote rotsblokken. Je struikelt als oudere of jongere gemakkelijk over ongemakkelijke zaken en lastige vragen die opkomen bij het lezen van de Schriften. Wie heeft zich nog nooit bezeerd aan zo’n steen die je niet op tijd zag? Op de weg van Jeruzalem voegt Iemand Zich bij de teleurgestelde reizigers met hun vragen. Hij doet de Schriften opengaan en toont alles wat er van Hem geschreven is. Wanneer Christus Zichzelf openbaart, gaan harten branden en worden voeten licht.

Twee benaderingen

Twee recent verschenen boeken willen ons helpen bij het begrijpen van de Schriften.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 15 oktober 2020.

Bestel een los nummer, of neem een abonnement op De Waarheidsvriend.