Waar bent u naar op zoek?

Tussen de Verenigde Staten en Nederland zijn enorme verschillen, ook kerkelijk

Een ‘church family’

Ds. J.Th. Pronk
Door: Ds. J.Th. Pronk
04-10-2022

Aan de ene kant zijn er veel overeenkomsten tussen Nederland en de Verenigde Staten, Michigan. Aan de andere kant zijn er enorme verschillen. Voortdurend valt het me op sinds ik begin dit jaar predikant werd in Grand Rapids. Een impressie.

Amerika is het land van de ruimte. Neem de staat Michigan, het beslaat bijna vijfmaal het oppervlak van Nederland, maar heeft minder inwoners. Het is ook het land van natuurschoon: er zijn enorme bergketens, zoetwatermeren zo groot als zeeën, woestijnen, enorme bossen, prairies, etc. Het is ook het land van de vrijheid. Veel is hier mogelijk en de geboden vrijheid wordt door velen benut. Het is het land van ambitie, maar ook van rijkdom, macht en zelfbewustzijn. 

Door dit alles is het ook het land van scherpe markeringen, grote tegenstellingen en druk en spanningen. Die laatste nemen toe. Er zijn grote fronten, in de politiek, op ethisch gebied, de verdeling van de welvaart, beschikbaarheid van voorzieningen, etc. Uiteraard is er de druk van buiten, neem de klimaatverandering en de internationale machtsverhoudingen. 

Op een soort eiland

Kerkelijk is er ook veel gaande. De Verenigde Staten worden nog steeds sterk gestempeld door het christelijke gedachtegoed. Dat is in snel tempo aan het veranderen en zet veel onder druk, op ethisch gebied, maar ook theologisch. 

Wij zitten kerkelijk gezien op een soort eiland. De Nederlandse afkomst werkt nog door. Aan de ene kant is er dezelfde verdeeldheid, aan de andere kant werkt ze ook beschermend en verbindend. Een aantal zaken valt op in de kring van deze wijdere gemeenschap. 

Allereerst wel de offervaardigheid, en dit in meerdere opzichten. Christelijk onderwijs is erg duur, omdat de overheid het niet bekostigt. Wat een offers worden daardoor door veel ouders gebracht! Hetzij in de vorm van enorme financiële bijdragen, hetzij door het geven van thuisonderwijs. Aan de kerk wordt eveneens veel gegeven. Het geven van tien procent wordt hier veel normaler geacht dan in Nederland. En zo kan de kerk dus ook weer veel aan diaconale doelen en zending besteden. 

De jeugd

Opvallend is ook de betrokkenheid van de jeugd. Na ruim een halfjaar begint te dagen waar dit mogelijk mee te maken heeft. Alhoewel we uiteraard allereerst weten van het werk van de Heilige Geest, zijn er ook middellijke zaken te noemen. De ouders nemen de geloofsopvoeding zeer serieus.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 6 oktober 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. J.Th. Pronk
Ds. J.Th. Pronk

is predikant van de Providence Reformed Church te Grand Rapids (VS).