Waar bent u naar op zoek?

Een diaconale blik hoort bij de kerk

15-04-2020

Lijden en gebrokenheid laten zich op velerlei manieren zien: in gebroken relaties, ziekte of handicap, verslaving en schulden. De kerk heeft zich al eeuwen ingezet om mensen bij te staan in gebrokenheid en lijden, stelt Ageeth Palland.

Uit bewogenheid met de naaste die lijdt, gemotiveerd door het goede nieuws van Jezus Christus, zijn ziekenhuizen en weeshuizen gesticht en zijn er allerlei stichtingen om armoede te bestrijden en nood te lenigen. 

Zelfredzaam

Deze rol werd door de Nederlandse overheid overgenomen toen deze de verzorgingsstaat inrichtte. Inmiddels leven we in een participatiesamenleving, waarin mensen geacht worden zelfredzaam te zijn. Deze veranderde politieke koers vraagt van de kerk een hernieuwde bezinning op hun rol in de maatschappij. Welke roeping hebben we als kerk voor de mensen om ons heen? Hoe kunnen we iets van het Evangelie delen met de mensen in onze wijk? Hoe maken we iets van Gods liefde en genade voor gebroken mensen zichtbaar voor mensen, ook als zij nooit in de kerk komen?

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 16 april 2020.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.