Waar bent u naar op zoek?

Eén ding is maar nodig

Ds. H. Markus
Door: Ds. H. Markus
03-02-2022

Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Lukas 10:41-42a

Wat zal Martha gedaan hebben na die ontnuchterende reactie van Jezus? ‘Martha, Martha, slechts één ding is nodig…’ Je ziet haar staan. Met de handen in de zij, een verbeten blik op het gezicht.

Eén ding, dat is niet veel. Je denkt: ‘Wat is het leven dan eenvoudig. Mijn ervaring is heel anders. Er is zoveel waar ik druk mee ben en wat toch gewoon gebeuren moet. Boodschappen doen, werken, het huishouden, naar de bijbelkring, sporten, geldzaken regelen, mailen, appen, een verjaardag bezoeken, naar de tandarts enzovoort, enzovoort. Ik heb vaak het gevoel dat ik word geleefd.’

Ergernis

Jezus is met Zijn discipelen onderweg en komt in het dorpje waar Martha woont. Zij ontvangt Hem hartelijk. Mooi is dat. Jezus heeft het ook wel anders meegemaakt (9:53). Al komt Hij vandaag anders langs – in de gestalte van Zijn Woord –, ik hoop dat Hij bij u, bij jou ook zo’n hartelijk onthaal vindt als Hij op de deur van uw hart klopt. Al gauw raken ze aan het luisteren. Want Hij heeft

wat te zeggen: het verlossende Woord. Maria blijft luisteren, maar Martha staat op een bepaald moment op. Er moet natuurlijk wel voor een maaltijd gezorgd worden. Dat is bijbelse gastvrijheid. Die ‘tafeldienst’ voor minstens dertien mensen neemt haar helemaal in beslag, maar Maria doet niks.

Martha’s oplopende ergernis doet haar op Jezus afstappen: ‘Heere, die zus van me laat mij alles maar alleen doen; zeg er wat van.’ Hij reageert ontnuchterend: ‘Martha, Martha’, – hoor Zijn liefde en ernst – ‘je bent zo bezorgd, je laat je zo opjagen, slechts één ding is nodig.’ Welke lessen trekken we hieruit?

Laat je bedienen

Let er voor de eerste les op dat Lukas noteert: ‘Het gebeurde, toen zij onderweg waren’ (10:38). Onderweg naar Jeruzalem (9:51; 13:22) zijn ze, waar Hij zal lijden en sterven. Wie goed naar Jezus luistert – en dat doet Maria –, hoort als het ware al de hamer waarmee aan Zijn kruis getimmerd wordt. Zal Hij niet gesproken hebben over Zijn exodus, Zijn ‘heengaan’ (9:31), de dienst van verzoening die Hij gaat verrichten in Jeruzalem, en hoe dat de weg opent voor Zijn opneming door de Vader? Zo van: Ik ben niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen (Mark.10:45).

Als Jezus langskomt, wordt Hij van Gast Gastheer om alles, om Zichzelf te geven. Maar Hij kan het bij bezige bijen als Martha niet kwijt. Het punt is niet de gastvrijheid, maar de houding van zelfbeklag en zelfrechtvaardiging. Hoe herkenbaar. Wij denken al snel dat wij ons bij de Heere aannemelijk moeten maken, waarbij wij invullen wat Hij volgens ons van ons eist. Vandaar dat de één gauw tevreden is en de ander nooit… Dit is een heilloze route.

Blijf niet staan, neem een zit – wat een veelzeggende houdingen – aan de ‘lieflijke’ voeten van de Vreugdebode. Hoor Zijn Woord, ontvang Zijn heil en vrede (Jes.52:7). Het draait niet om ons draven voor Hem, maar om Zijn dienen van ons. Als Jezus langs komt, is slechts één ding nodig: laat je bedienen. Gelukkig ligt onze redding niet in wat wij doen voor Hem, maar in wat Hij doet voor ons en daarom ook aan ons en in ons.

Leer je concentreren

De tweede les vloeit voort uit de spiegel die Jezus Martha voorhoudt. Slechts één ding… Waarom moet je zoveel? Van wie? Wat zit daar eigenlijk achter? Bezorgdheid is link (8:14; 12:22vv). Zou het niet helpen als je net als Maria inziet wat van blijvende waarde is: ‘het goede deel, dat niet van haar zal worden afgenomen’. Wat Hij toezegt en aanreikt, is als een erfdeel (Ps.16:5; 73:26). Wat Hij aanreikt, is waardevast, welke verliezen we ook lijden. Uiteindelijk met Hem opgenomen in heerlijkheid (9:51).

Concentreer je op wat eeuwigheidswaarde heeft. Dat helpt ons om in de drukte van het leven, van zoveel dingen aan je hoofd hebben, van zoveel wat moet, te zien waar het op aankomt. Het helpt om te ‘ont-moeten’, om het goede deel op het goede moment te kiezen. Het geeft kracht om dingen aan te kunnen, moed om tegendraadse keuzes te maken, motivatie om aandachtig te leven en vreugde om te dienen, luisterend dienen. Wees daarom zuinig op de zondag en op een dagelijks moment van stil worden voor God. Wees niet als een automobilist die geen tijd denkt te hebben om te tanken…

En toen? Wat zal Martha toen gedaan hebben? Het staat er niet. De vraag is: Wat doet u?

Ds. H. Markus
Ds. H. Markus