Waar bent u naar op zoek?

Emeritus predikant kan als kerkenraadslid tot zegen voor de gemeente zijn

Een dominee als ouderling

Ds. M. van Kooten
Door: Ds. M. van Kooten
Kerkelijke gemeente
20-01-2022

In Oude Paden van september 2021 schreef L. Vogelaar dat de gereformeerde predikant C.S. van der Voet (1844-1921) na zijn emeritaat in 1914 ouderling werd te Apeldoorn. Hij merkte daarbij op: ‘zoals dat bij emeriti vaker gebeurde’. Gold dat ook in hervormde gemeenten?

Voorbeelden van ouderlingen die later predikant werden, liggen voor het oprapen. Zo was ikzelf voor het predikantschap drie jaar ouderling in hervormd Streefkerk. Daarin heb ik de hand van de Heere gezien, omdat daardoor geen vicariaat gedaan behoefde te worden. Dat zou naast een fulltime baan niet te doen zijn.

Gemeente bouwen

Dat dominees ouderling worden, komt minder vaak voor. De kerkorde geeft wel aan dat een emeritus predikant door de gemeente waarin hij als lid is ingeschreven, verkozen kan worden tot ouderling of diaken. Wat zou de reden zijn dat het toch niet zo vaak gebeurt? Het kan zijn dat men vreest dat een predikant als ouderling zijn dienstdoende collega voor de voeten gaat lopen. Dit zou kunnen leiden tot irritaties die bepaald niet opbouwend zijn voor het gemeentelijk leven. Ook zouden ambtsdragers die doorgaans niet theologisch geschoold zijn, zich bedreigd kunnen voelen. Met hun expertise zouden ze de broeders ondersneeuwen. Ze zouden als emeritus dominee ook kunnen domineren.

Dat hoeft echter niet. Ik geef een mannenvereniging als voorbeeld. Toegegeven, een mannenvereniging is geen kerkenraad, al is het vroeger wel eens eens een schaduwkerkenraad genoemd. Op onze mannenvereniging is een geschoold theoloog de voorzitter en zijn de plaatselijke predikant en een oud-predikant lid. Een eenvoudig lid zei eens: ‘Wij hebben drie theologen op de vereniging, maar we merken er niets van.’ Dat sloeg niet op het gehalte van de kennis, maar op de sfeer. Zo zou het in een kerkenraad ook kunnen zijn. Wat een voorrecht wanneer er binnen de gemeente emeriti woonachtig zijn die de gemeente mee kunnen bouwen als ouderling. Ervaring in het (crisis)pastoraat mogen ze hebben en, als het goed is, een flinke theologische bagage alsmede incasseringsvermogen en bescheidenheid.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 20 januari 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. M. van Kooten
Ds. M. van Kooten

is predikant van de hervormde gemeente te Elspeet.