Waar bent u naar op zoek?

Een dorpsondersteuner

Ds. A. Snoek
Door: Ds. A. Snoek
Diaconaat
14-11-2023

Een dorpsondersteuner is een professional bij wie mensen met hun vragen terechtkunnen en die hen, waar nodig, met instanties in contact brengt. Sinds begin dit jaar is er één actief in Kesteren en Opheusden. Voor deze dorpen is de functie nieuw.

Vanuit andere gemeenten zijn wel ervaringen bekend.

De diaconie van de hervormde gemeente Kesteren (en Opheusden) overwoog al langere tijd om een diaconale evangelisatiewerker aan te stellen. Op advies van de IZB en in overleg met de zending- en evangelisatiecommissie (ZEC) concludeerde het college dat een diaconale insteek de voorkeur heeft.

Daarom werd in 2019 een onderzoek uitgevoerd naar hulpaanbod en kansen in Kesteren en Opheusden. Geadviseerd werd om na te denken over het aanstellen van een dorpsondersteuner. Vooral omdat het aanwezige hulpaanbod beperkt is en mensen soms niet weten bij welke instantie ze hulp kunnen krijgen of zelfs een drempel ervaren. Het college van diakenen heeft dit advies overgenomen en zich georiënteerd op de haalbaarheid.

Mobiliteitspool

De dorpsondersteuner heeft zicht op wat kerken bieden en kan als contactpersoon tussen verschillende instanties een verbindende schakel zijn. Hij of zij moet goed op de hoogte zijn van maatschappelijke ontwikkelingen in de dorpen Kesteren en Opheusden.

Om het arbeidsrechtelijke deel goed vorm te kunnen geven, is de diaconie een samenwerking aangegaan met de mobiliteitspool van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. In oktober vorig jaar is de vacature uitgezet. In Hervormd Contact van december 2022 mocht het college met vreugde bekendmaken dat zij in de vacature voor dorpsondersteuner gemeentelid Marije Stegerman-van Lavieren heeft kunnen benoemen. In haar oorspronkelijke werk als specialistisch begeleider thuis bij Eleos kwam zij vaak in aanraking met de doelgroep en bouwde ze een grote kennis op van de sociale kaart van de Neder-Betuwe.

Luisterend oor

Op 1 februari 2023 is Marije gestart met haar werkzaamheden. In de eerste weken heeft zij veelal …

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 16 november 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. A. Snoek
Ds. A. Snoek

is predikant van de hervormde gemeente te Kesteren.