Waar bent u naar op zoek?

Een glossy

Ellenmee den Boer en Rebekka ten Brinke
Door: Ellenmee den Boer en Rebekka ten Brinke
15-09-2022

Eind juni werd in de hervormde gemeente van Oud-Beijerland een glossy bezorgd bij alle leden. Dit initiatief, in september 2021 opgestart door enkele jongeren, heeft als doel verbinding in de gemeente te creëren.

De motivatie achter deze uitgave ligt in Kolossenzen 2:2. Aan de hand van het thema ‘Kracht in zwakheid’ geven interviews met kerkenraadsleden, ouderen en het kostersechtpaar, een meditatie, een tiendaags bijbelleesrooster en andere rubrieken een kijkje in het algemene gemeenteleven en in het persoonlijke leven van gemeenteleden.

Daarnaast is de kerkelijke structuur inzichtelijk gemaakt aan de hand van een uitgebreid organigram. Ook zijn er QR-codes opgenomen in de glossy, die gelinkt zijn aan liederen, een bijbelverhaal en een aftermovie van het JV-kamp. Op deze manier komen veel aspecten van de gemeente terug. Er is voor gekozen om geen activiteiten of agenda in de glossy op te nemen, om zo het tijdloze aspect van het tijdschrift te benadrukken.

Jongeren

De glossy zoekt de verbondenheid binnen de plaatselijke gemeente te bevorderen. Maar ze is niet alleen opgesteld voor de gemeente, maar ook door de gemeente. Verschillende jongeren en ouderen zijn betrokken bij de invulling van de glossy om op hun eigen manier een bijdrage te leveren. Een van de ouderlingen verwoordde het tijdens een interview zo: ‘We mogen allemaal een taak hebben tot eer van God.’

Dankbaar

Vanuit de hervormde gemeente van Oud-Beijerland wordt er positief en verrast gereageerd op de glossy. Niet alleen binnen de gemeente wordt de glossy gelezen, maar ook oud-predikanten en andere betrokkenen hebben een exemplaar ontvangen en reageren hier dankbaar op. Juist ook deze positieve reacties maken dat er wordt nagedacht over een mogelijk vervolg op de glossy.

‘We mogen laten zien dat we een levende God dienen’, zegt de scriba van de algemene kerkenraad. ‘Een God voor jong en oud. Daar spreekt deze glossy in ruime mate van. Iedere pagina druipt van de belijdenis ‘Kracht in zwakheid’. Wat een reden tot dankbaarheid.’


Opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus.

Kolossenzen 2:2

Ellenmee den Boer en Rebekka ten Brinke
Ellenmee den Boer en Rebekka ten Brinke