Waar bent u naar op zoek?

Gemeente ben je samen - Ingezoomd - Oud-Beijerland

Een glossy

Ellenmee den Boer en Rebekka ten Brinke
Door: Ellenmee den Boer en Rebekka ten Brinke
Kerkelijke gemeente
15-09-2022

Eind juni werd in de hervormde gemeente van Oud-Beijerland een glossy bezorgd bij alle leden. Dit initiatief, in september 2021 opgestart door enkele jongeren, heeft als doel verbinding in de gemeente te creëren.

De motivatie achter deze uitgave ligt in Kolossenzen 2:2. Aan de hand van het thema ‘Kracht in zwakheid’ geven interviews met kerkenraadsleden, ouderen en het kostersechtpaar, een meditatie, een tiendaags bijbelleesrooster en andere rubrieken een kijkje in het algemene gemeenteleven en in het persoonlijke leven van gemeenteleden.

Daarnaast is de kerkelijke structuur inzichtelijk gemaakt aan de hand van een uitgebreid organigram. Ook zijn er QR-codes opgenomen in de glossy, die gelinkt zijn aan liederen, een bijbelverhaal en een aftermovie van het JV-kamp. Op deze manier komen veel aspecten van de gemeente terug. Er is voor gekozen om geen activiteiten of agenda in de glossy op te nemen, om zo het tijdloze aspect van het tijdschrift te benadrukken.

Jongeren

De glossy zoekt de verbondenheid binnen de plaatselijke gemeente te bevorderen. Maar ze is niet alleen opgesteld voor de gemeente, maar ook door de gemeente. Verschillende jongeren en ouderen zijn betrokken bij de invulling van de glossy om op hun eigen manier een bijdrage te leveren.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 15 september 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ellenmee den Boer en Rebekka ten Brinke
Ellenmee den Boer en Rebekka ten Brinke

zijn eindredacteur van de Glossy Hervormd Oud-Beijerland.