Waar bent u naar op zoek?

Een goed bericht van ver

ds. J.P. Nap
Door: ds. J.P. Nap
16-12-2021

Zoals koud water op een vermoeide ziel, zo is een goed bericht uit een ver land. Spreuken 25:25

Wat is kerstfeest? Daar kunt u zelf wel op antwoorden. Het mooiste is als voor iemand de Heere Jezus het belangrijkst is. Hij is op aarde gekomen ‘om Zijn volk zalig te maken van hun zonden’ (Matt.1:21).

De woorden van Salomo in de tekst zijn uit het leven gegrepen. Herkenbaar voor iemand die bijvoorbeeld familie in het buitenland heeft, over wie hij zich zorgen maakt. Zijn ze nog gezond? Gaat het goed met het werk? Als je dan uit dat verre land een goed bericht krijgt, doet dat je goed. Zoals koud water op een warme zomerdag.

Het kerstevangelie

Wat is de naam van goed bericht meer waard dan het Evangelie?! Dat betekent immers ‘goede boodschap’. Boven alle goede berichten die wij uit het buitenland kunnen horen, gaat het hier werkelijk om de boodschap van het Evangelie van de Heere Jezus Christus. Het kerstevangelie is de vervulling van dit woord van Salomo.

In Lukas 2 horen wij over de herders. Zij houden de wacht over hun kudde. Ineens komt uit de verre hemel een engel bij hen. Hij heeft voor hen uit dat verre hemelland een verkwikkende boodschap: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap. Voor u is heden geboren de Zaligmaker, Christus, de Heere, in de stad van David. Een boodschap van alzo hoge, van alzo ver. Een menigte engelen gaat ervan zingen: Ere zij God in de hoogste hemelen. Ja, daar komt die verkwikkende boodschap vandaan. Uit de hoogste hemelen. Van ver. En dit Evangelie van Jezus Christus, de Zaligmaker, zal de zielen van vele, vele mensen verkwikken. Zelfs van geestelijk dood geestelijk levend maken.

Uit een ver land

Het kerstevangelie komt tot ons uit een ver land. Beseft u wel dat door de zonde de hemel voor ons een ver land is geworden? God is ver weg. Het zijn onze zonden die scheiding maken tussen ons en de Heere. Dat is al zo vanuit de zondeval, maar wordt ook bevestigd in de praktijk. Als je iemand bedriegt, ervaar je geen vrede met God, maar scheiding. Ook met die persoon. En als je een andere zonde doet, maakt die eveneens scheiding met God.

Dat is met de zondeval begonnen, Genesis 3. Sindsdien is er de kloof tussen God en mens. Je denkt: hoe kan het ooit weer goed komen? Hebt u dat wel eens gedacht, door schuldbesef getroffen en verslagen?

Maar de Heere komt over de kloof heen, met een goed bericht uit een ver land. Dat doet Hij uit pure genade, al direct na de zondeval, in de moederbelofte. Hij belooft de Heere Jezus Christus. Op die manier zorgt Hij voor verzoening.

U zegt misschien: ‘Maar ik ben te ver gegaan. En nu ben ik te ver bij God vandaan.’ Ja, je kunt door je zonde heel ver van God weggaan. Maar – wonder boven wonder – het is toch voor de Heere niet té ver. Hier klinkt Zijn goede tijding uit het verre hemelland: ‘Ik verkondig u grote blijdschap.’ Hij belóóft Zijn Zoon niet alleen, maar Hij zendt Hem ook. Kerstfeest. ‘U is heden geboren de Zaligmaker.’ Wat een goed woord uit het verre hemelland, voor een zondaar, opdat ook u in Hem zult geloven.

Het Woord Zelf komt

Wat is dit goede bericht over de komst van de Zaligmaker een verkwikking. Maar al peinzende zeg je: niet alleen het kerstevangelie komt tot ons, maar het Kerstkind Zelf. ‘Het Woord is vlees geworden.’ (Joh.1:14) Wat is Christus een verkwikking, zoals koud water op een vermoeide ziel. Hij is het levende water (Joh.4). Wie Hem drinkt, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen.

Lijkt het u te mooi en te hoog? Inderdaad kunnen wij het wezenlijke kerstfeest niet maken. Maar God komt in Christus Zelf door alle barrières heen. Werkelijk, deze Christus, Die in die goede boodschap verkondigd wordt, maakt plaats voor Zichzelf in uw hart. De Heere wil Zijn goede boodschap door Zijn Heilige Geest het goede effect laten hebben in uw leven. Dan gaat iemand die van nature geen dorst heeft naar Christus toch naar Hem dorsten. De kloof wordt overbrugd: God is in Christus tot mij gekomen.

Wat is er meer verkwikkend voor een vermoeid mens dan een slok koud water? Wat is er meer verkwikkend voor uw zondaarshart dan deze boodschap dat Jezus is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is? Wie is er meer verkwikkend dan Jezus Zelf, het Woord dat vlees werd?

ds. J.P. Nap
ds. J.P. Nap