Waar bent u naar op zoek?

Het nut van supervisie - perspectief (1)

Een goed gesprek

Ds. C. Hoogerwerf
Door: Ds. C. Hoogerwerf
12-02-2024

Een predikant die jaren in een gemeente had gestaan, kwam tot de ontdekking dat hij al tien jaar lang alles hetzelfde deed. Hij wilde het niet graag erkennen, maar het ambtelijke werk was een sleur geworden. Daarom vroeg hij zich af: hoe kan ik het anders doen? Supervisie bood een oplossing.

Supervisie is leren van je ervaringen door middel van een goed gesprek. Een goed gesprek komt er echter niet vanzelf. Serieuze inzet en noeste vlijt worden gevraagd. Supervisie is niet alleen een proces van verandering, maar ook een respectabele wetenschap. Hieronder volgt een viertal voorbeelden die laten zien wat supervisie (Latijn voor ‘overzicht’) betekent in de context van het predikantschap.

Ambtelijke sleur

Een predikant die jarenlang hetzelfde deed, vroeg zich af hoe hij het anders kon doen. Met zijn supervisor werd besproken hoe hij tot een nieuw perspectief kon komen voor zijn ambtelijke werk. In de gesprekken die volgden, werd hij als het ware opnieuw aangesloten op zijn vitale bronnen, door in herinnering te brengen welke ervaringen, voorbeelden, predikers en leraren hem hadden geïnspireerd tot het predikantschap.

Een andere predikant liep tegen het probleem aan dat er altijd weer verwijdering ontstond tussen hem en zijn kerkenraad over het te voeren beleid. Hij vroeg zich af hoe hij tot een duurzame en vruchtbare samenwerking met zijn kerkenraad kon komen. Naar aanleiding hiervan ontstond een diepgaand gesprek met de supervisor over zijn eigen visie op het ambt en op de gemeente en hoe die zich verhielden tot de zienswijze van zijn kerkenraad. Dat gaf helderheid en bood een uitgangspunt voor een hernieuwde samenwerking met zijn kerkenraad.

Manager

Weer een ander miste de aansluiting bij de jeugd. De kerkenraad had hem hier al vaker op gewezen, maar het was hem nog steeds niet gelukt. Toen de mogelijkheid van supervisie langskwam, stelde hij zich de vraag: hoe kan ik in catechese en in prediking beter bij de jeugd aansluiten?

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 15 februari 2024. Neem een jaarabonnement(€ 53). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. C. Hoogerwerf
Ds. C. Hoogerwerf

uit Doorn is emeritus predikant en eigenaar van de Praktijk voor Supervisie & Coaching de Viersprong.