Waar bent u naar op zoek?

Hernieuwde bezinning van Robert Plomp over vrouw en ambt overtuigt niet

Een heet hangijzer

Ds. C.H. Hogendoorn
Door: Ds. C.H. Hogendoorn
Kerkelijke gemeente
21-09-2021

Mogen vrouwen leidinggeven in de gemeente? Robert Plomp schreef over deze spannende vraag een uitdagend boekje, waarin hij concludeert dat de Bijbel leert dat er in Christus geen onderscheid is tussen man en vrouw.

Gesprekken over de vrouw en het ambt brengen ons vaak in moeilijk vaarwater. Van twee kanten gaan de hakken meestal spoedig in het zand. Uit de overvloed aan literatuur put men wat eigen mening staaft. Zo kom je niet verder, worden stereotypen bevestigd, het gesprek bij voorbaat geblokkeerd. De groep met bezwaren tegen de vrouw in het ambt wordt als vrouwonvriendelijk neergezet, terwijl de voorstanders gemakshalve het etiket progressief opgeplakt krijgen.

In dat licht is het te waarderen dat Robert Plomp hernieuwde bezinning hierover stimuleert. In Geschapen om te regeren. In gesprek over vrouw en ambt confronteert hij de uitkomsten van zijn zoektocht met de inhoud van de twee brochures die het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond uitgaf, te weten Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen (2012) en Geroepen vrouw (2015). Vooral de eerste publicatie, geschreven door dr. P.F. Bouter (overleden in januari 2018), krijgt de nodige kritiek te verduren.

Diepgaander gesprek

Uiteraard kan in deze recensie de vraag naar de vrouw en het ambt niet uitputtend besproken worden. Na ampele overwegingen kies ik er nu voor een aantal kanttekeningen te maken, die vooral exegetisch van aard zijn. Het zijn wat minder vlotte opmerkingen bij dit vlot en vrijmoedig geschreven boekje. Niet bedoeld om het gesprek hierover het zwijgen op te leggen, integendeel.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 23 september 2021.

Neem een jaarabonnement (€ 49,00). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. C.H. Hogendoorn
Ds. C.H. Hogendoorn

is predikant van de hervormde gemeente te Lelystad.