Waar bent u naar op zoek?

Een heftige brief

07-11-2017

Onder de brieven van Paulus neemt de Galatenbrief een eigen plaats in. Het is een heftig schrijven, omdat de kern van het Evangelie in het geding is. De eerste lezers dreigen het zicht op Gods genade kwijt te raken, schrijft ds. J.C. Schuurman.

Het is niet voor niets dat juist deze brief veel voor Luther betekend heeft. Ooit noemde hij de Galatenbrief zijn Katharina van Bora (= de naam van zijn vrouw). Hieruit sprak liefde voor deze brief, waarin de reformator veel van zijn eigen worsteling herkende. Het is goed om juist in dit Lutherjaar aandacht aan de brief aan de Galaten te besteden.

Aanhef

Paulus begint met de aanhef die destijds gebruikelijk was voor een brief: eerst de naam van de schrijver, daarna die van de geadresseerden, gevolgd door een groet. Nadrukkelijk duidt Paulus zichzelf aan als een geroepen apostel. Zijn bediening heeft hij niet te danken aan mensen maar aan Jezus en aan God. Met het oog op het vervolg dienen de Galaten hier diep van doordrongen te zijn. Paulus schrijft op Gods gezag.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 9 november 2017.