Waar bent u naar op zoek?

Een herder zonder klok

13-06-2018

De ene Bond is de andere niet. ‘Onze’ Gereformeerde Bond heeft een kerkbrede missie die gericht is op het herleven van de kerk vanuit het Woord van God en de belijdenis, schrijft ds. A.J. Mensink.

De Bond van Nederlandse Predikanten (BNP) zet zich inmiddels honderd jaar in voor goede arbeidsvoorwaarden voor predikanten. Zo is het althans begonnen, lezen we in Preektijgers, pastores, pioniers. Predikantschap in de 21e eeuw, de boeiende jubileumbundel van de BNP.

Tussen beide wereldoorlogen waren veel pastorieën oorden van bittere armoede, en toen de Hervormde Kerk weinig voor haar dienaren bleek te willen doen, is onder de bezielende leiding van dr. O. Noordmans een predikantenbond ontstaan. Mede door de inbreng van deze bond is een centrale kas voor de predikantstraktementen opgericht en is in ordinanties en generale regelingen een stabiele traktementsstructuur vastgelegd.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 14 juni 2018.