Waar bent u naar op zoek?

Een hervormde denkt breed

20-08-2019

Een hervormde gemeente of een vanouds hervormde gemeente wordt soms wel een ‘volkskerk’ genoemd. Proponent A.H. van Mourik legt uit wat dat inhoudt.

Er zijn beleidsplannen die de plaatselijke gemeente omschrijven als een gemeente met kenmerken van een volkskerk. Maar wat is dat dan, een volkskerk?

We leggen ons oor te luisteren bij dr. O. Noordmans (1871-1956), die zich in de kerk ingezet heeft voor gemeenteopbouw. Hij wordt met K.H. Miskotte en A.A. van Ruler gerekend tot grote hervormde theologen uit de vorige eeuw. Noordmans heeft zijn visie ontwikkeld met het oog op de landelijke kerk.

Ik wil hier ingaan op wat zijn visie betekent voor de plaatselijke gemeente. Dit doe ik onder andere, omdat ik denk dat juist plaatselijk de volkskerk nog kan functioneren. Mijn focus op de plaatselijke gemeente heeft als gevolg dat ik niet op alle onderdelen van Noordmans’ visie op de volkskerk inga.

Een volkskerk komen we niet in de Bijbel tegen. Mannen als Luther en Calvijn hadden het er ook niet over. Dat geeft aan hoe relatief de term ‘volkskerk’ is. Noordmans is zich daarvan bewust. Toch vindt hij de term ‘volkskerk’ een geschikte term. Of de term ook de meest geschikte is, doet er minder toe. De zaak die Noordmans ermee aansnijdt, is volgens mij nog steeds relevant.

 

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 22 augustus 2019.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.