Waar bent u naar op zoek?

Een hoge belasting

25-05-2021

Nederland kent een groot aantal mantelzorgers. Vaak zijn dat mensen die tot de sandwichgeneratie behoren. De zorg voor hun bejaarde ouders moet dan gecombineerd worden met de zorg voor een gezin. Hoe kunnen zij het volhouden? vraagt ds. P. Vernooij.

Mantelzorg kunnen we definiëren als onbetaalde zorg die iemand voor langere tijd moet geven aan een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende. Meestal gaat het om een familielid, maar het kan ook een vriend of een kennis zijn. Gemiddeld wordt 10 tot 15 uur zorg per week gegeven. Dit aantal uren klopt wat betreft de zorg die Hetty* aan haar vader besteedt (zie kader). Zij heeft daarnaast echter ook nog de zorg voor haar dochter. Die zorg is vérstrekkender dan de zorg voor haar vader.

Het wordt moeilijker

Hetty geeft aan dat ze de zorg voor haar dochter nooit als belastend heeft ervaren. Toen de oudste twee kinderen nog thuis waren, sprongen die geregeld bij of gingen zij met haar wandelen. Nu die hulp grotendeels wegvalt en daar de zorg voor haar vader bij komt, wordt het moeilijker. Haar man probeert meer tijd vrij te maken voor het gezin, maar dat valt niet mee nu hij door de coronacrisis een paar mensen moest ontslaan.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 27 mei 2021.

Bestel een los nummer, maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,- of neem een jaarabonnement op De Waarheidsvriend.