Waar bent u naar op zoek?

HOE, GZB en HGJB ontwikkelen eigen catechesemethode voor Oost-Europa

Een Hongaarse ‘Follow Me’

Ds. B.J.D van Vreeswijk
Door: Ds. B.J.D van Vreeswijk
Jongeren en geloofsopvoeding
05-04-2022

In de Hongaarse Gereformeerde Kerk in Roemenië is een nieuwe catechesemethode geïntroduceerd. Deze methode, met de naam KaTeM, is het resultaat van een zes jaar durende samenwerking van de HOE, GZB en HGJB.

Het begon allemaal in 2015. Toen reisde een groep Hongaarse predikanten door Nederland, op zoek naar een catechisatiemethode voor de Hongaarse Gereformeerde Kerk in Oost-Europa. De predikanten waren uitgenodigd door stichting Hulp Oost-Europa (HOE). Deze stichting merkte bij haar werk dat catechese voor deze predikanten niet eenvoudig is, terwijl zij er wel naar verlangen om het Evangelie aan een jongere generatie door te geven.

Behoorlijk seculier

In de Hongaarse Kerk staat de Heidelbergse Catechismus centraal in de catechese, maar er zijn geen methoden om erover met jongeren in gesprek te gaan. De brug van de Heidelbergse Catechismus naar de wereld van de jongeren blijkt moeilijk te slaan. Bovendien weten de meeste jongeren niet veel van het geloof. Hoewel religie een vrij vanzelfsprekende plaats heeft in de maatschappij, is de manier van leven van jongeren behoorlijk seculier. Velen komen zelden of nooit in de kerk. Jeugdwerk is er nauwelijks. Catechisatie volgen jongeren wel, maar vooral als voorbereiding op de confirmatie (belijdenis doen).

Bijna alle jongeren doen confirmatie op veertienjarige leeftijd. Daarvoor volgen ze twee jaar catechisatie. De confirmatie is een belangrijk ritueel voor de Hongaarse Kerk en een feestelijk moment in de familie. Dit geldt zeker voor de landen waar de Hongaren een etnische minderheid vormen. De confirmatie is ook een bevestiging van hun Hongaarse identiteit, méér dan een uiting van persoonlijk geloof.

Een eigen methode

Toen de predikanten in 2015 door Nederland reisden, werden ze getroffen door de visie achter de catechisatiemethode Follow Me van de Hervormd Gereformeerde Jeugdbond (HGJB). Het raakte hen dat deze methode heel bewust inzet op de relatie tussen catecheet en jongere en op de verbinding van de geloofsinhoud met de leefwereld van de jongere.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 7 april 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. B.J.D van Vreeswijk
Ds. B.J.D van Vreeswijk

is predikant van de protestantse gemeente te Scheveningen en was voorzitter van de HGJB.