Waar bent u naar op zoek?

Een inspirerende studiedag over de Heilige Geest

28-11-2017

Hoe werkt de Heilige Geest en hoe herkennen we Zijn werk? Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond belegde een studiedag met als thema ‘Beproef de geesten – Leer en werkelijkheid’. Vier deelnemers delen hun ervaringen.

Wie: Henry Hendriksen

Waar: Doetinchem (ouderling)

Winst: In onze gemeente zijn we met de bijbelkring bezig met de gaven van de Geest. Een vraag die daarbij naar boven kwam was: ‘Hoe geven we dit aandacht en vorm in de gemeente?’ Op die vraag heb ik op de studiedag antwoorden gekregen. Ik heb geleerd dat we niet te gericht moeten zijn op de negen geestesgaven, omdat het werk van de Heilige Geest veel breder is en we ook in de ‘kleine’ dingen het werk van de Geest mogen opmerken. Daarnaast klonk ook de erkenning dat er verlegenheid was rond dit thema. Gaaf ook om zo’n dag met broeders en zusters op te trekken. Aanrader!

 

Wie: Hetty Drost

Waar: Hierden

Winst: Deze mooie studiedag begon met lezingen over de Heilige Geest, Die tot leven brengt, aanjaagt en vooruit wijst naar Christus. In het Grieks wordt de Geest aangeduid met het woord Parakletos, wat de erbij geroepene of aanklager betekent. De Heilige Geest geeft volharding. We hoorden veel theorie, maar bij de workshop over bevrijdingspastoraat, waarbij de nadruk lag op de geestelijke strijd, werden we geconfronteerd met de werkelijkheid.

De beamer deed het niet, ook de tweede beamer liet het afweten en ook de beamer die ds. G.C. Vreugdenhil zelf bij zich had en nog uit de auto gehaald moest worden en die het altijd deed, werkte niet. Geen videosignaal. Ds. Vreugdenhil stelde voor te bidden. Hij bad met eerbied en ontzag voor God, in alle rust. Hij begon zijn verhaal en de beamer werkte. Dank U, Jezus!

 

Wie: Bas Smits

Waar: Strijen (Ouderling-scriba)

Winst: De Heilige Geest is er, en werkt volharding. Ik was onder de indruk van het betoog over de Heilige Geest, op welke wijze Hij Zich onderscheidt van andere geesten. De Geest is van God en verwijst ons naar Christus. Hij opent de gemeenschap met de Vader en de Zoon. De Geest lokt mensen om door God in dienst genomen te worden tot opbouw van Zijn gemeente, en werkt in ons. Als we over dat laatste spreken, is enige schroom noodzakelijk, omdat we niet onszelf in het middelpunt willen plaatsen. Na de lezing volgde ik workshops. De eerste ging over lessen die we kunnen leren vanuit de zending – het belang van toerusting en verdieping; de tweede over genadegaven, we moeten ons bewust zijn van onze roeping en we bedroeven de Geest door zelfgenoegzame tevredenheid. De derde workshop handelde over ziekte en genezing binnen de gemeente. We mogen bidden om een positief bericht, om kracht en nabijheid, ook voor de artsen. Als het ziekteverloop een positieve wending neemt, mogen we dat benoemen als een wonder en God daarvoor danken. Op de dag waren 130 mensen, dat is ook het werk van de Geest.

 

Wie: Peter Riemens

Waar: Middelburg (kerkelijk werker)

Winst: Het was een inspirerende en fijne dag. Goed om met elkaar na te denken en te spreken over het werk van de Heilige Geest. Het is voor het leven van de gemeente en voor jezelf opbouwend om te ontdekken wat de Geest wil doen. Ook hoe Hij iedere keer weer genadegaven geeft met het doel dat gelovigen steeds meer trekken van de Heere Jezus gaan vertonen. Het gaat erom of we ons willen laten gebruiken; dat we beschikbaar zijn om elkaar en de gemeente te dienen.

Ik heb de workshops ‘Genadegaven’, ‘Dromen en visioenen’ en ‘Bevrijdingspastoraat’ bijgewoond. Het was opvallend hoe open en eerlijk er gesproken werd over bepaalde ervaringen. Het is noodzakelijk om, zeker in deze tijd, meer te weten komen over geestelijke strijd en hoe we ons ertegen kunnen wapenen. Het fijne van deze studiedag was dat het onderwerp ‘Beproef de geesten – Leer en werkelijkheid’ vanuit verschillende invalshoeken werd belicht. Ik heb veel gehoord dat ik weer door kan geven aan anderen. De ontmoetingen en gesprekken met elkaar waren erg waardevol.

 

Studiedag

Tijdens de studiedag ‘Beproef de geesten – Leer en werkelijkheid’ spraken dr. C. van der Kooi over ‘Op welke wijze is de Heilige Geest onderscheiden van andere geesten?’ en ds. P.J. den Admirant uit Apeldoorn over ‘Hoe werkt de Heilige Geest in mijn leven?’. Er werden zes workshops aangeboden waaruit de deelnemers er drie konden kiezen: ‘Hemelse geesten en het menselijk brein’ (dr. S.D. Post, Gorinchem), ‘Lessen vanuit de zending over het werk van de Heilige Geest’ (ds. J.E. de Groot, Ede), ‘Genadegaven’ (ds. S.J. Verheij, Barneveld), ‘Dromen en visioenen’ (ds. C.M. van Loon), ‘Ziekte en genezing binnen de gemeente’ (dr. A.A. Teeuw, Ridderkerk) en ‘Bevrijdingspastoraat’ (dr. G.C. Vreugdenhil, Gouda).