Waar bent u naar op zoek?

Een lopende viering

08-09-2020

Ook dat kon ineens niet meer: avondmaal vieren. De coronacrisis raakte ook dit vitale onderdeel van het gemeenteleven. Voorlopig maar even uitstellen, dachten veel kerkenraden, schrijft ds. W.P. Vermeulen.

Inmiddels zijn we een halfjaar verder. Hoe lang kun je dat blijven doen? Zijn er andere vormen denkbaar? 

Als protestanten leken we aan het begin van de lockdown een voorsprong te hebben op onze rooms-katholieke broeders en zusters. Immers, de Woordverkondiging die in onze gemeenten zo’n centrale plaats inneemt, liet zich gemakkelijker digitaal transporteerbaar maken dan een eucharistieviering.

Avondmaalsvieringen schoven we maar even voor ons uit. Met pijn in het hart? Ongetwijfeld voor velen. Alhoewel de eerlijkheid ook iets anders gebiedt te zeggen. Niet iedereen heeft het avondmaal gemist. Dat is overigens geen nieuw gegeven. Een crisis brengt het alleen duidelijk aan het licht. 

Gemis

Nu er weer kerkdiensten met aanwezigheid van (een deel van) de gemeente gehouden kunnen worden, keert de vraag naar wat te doen rondom de sacramenten op iedere kerkenraadsagenda terug. Tenminste, daar ga ik vanuit.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 10 september 2020, of download de gratis pdf.

Bestel een los nummer, of neem een abonnement op De Waarheidsvriend.