Waar bent u naar op zoek?

Eén met Israël

09-10-2023

Israël in oorlog! Na de grootschalige verrassingsaanval van Hamas, de Palestijnse politieke terroristische organisatie die ernaar streeft ‘Palestina te bevrijden van de Israëlische bezetting’, was de chaos in Israël op zaterdag 7 oktober groot. Vele honderden Israëli’s zijn gedood, tientallen mensen zijn ontvoerd.

Hamas gebruikt nietsontziend geweld. Onze minister van Justitie, Dilan Yeşilgöz, zei: ‘Wie meent deze terreur uit te kunnen storten over de Joodse bevolking, die kan niet anders dan ons tegenover zich vinden. Schouder aan schouder. Eén met Israël.’ Die laatste woorden onderschrijven we, ‘één met Israël’, nu het volk van Gods verkiezing opnieuw aangevallen is door een tegenstander die haar totale ondergang beoogt.

In onze huizen en in de gemeente, doordeweeks en op zondag, zoeken we naar woorden om op te zenden tot God, woorden die we het meest vinden in de liederen van Israël, de Psalmen;

O God, Die ’s lands benauwdheid ziet,
red toch Uw volk uit zijn verdriet.

‘Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid.’ In dit geloof, dat Psalm 125 uitspreekt, doet het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond een appèl op de gemeenten om blijvend te bidden om recht en vrede.

De Bewaarder van Israël zal niet sluimeren en slapen

Ineens is het oorlog

Met een groep gemeenteleden uit Apeldoorn en omgeving zijn we op reis in Israël. Indrukwekkend om op vrijdag zowel de afsluiting van het Loofhuttenfeest als Simchat Tora (vreugde van de wet) mee te maken. Maar dan, op zaterdagmorgen, gaat voor de eerste keer de sirene.

Op vrijdag zien we dansende en zingende mannen, met een Tora-rol in hun handen. We zien ernaar uit om de volgende dag een dienst bij te wonen in een van de Messiaanse gemeenten. Maar op zaterdagmorgen gaat de sirene. Wat zou er aan de hand zijn? In de ontbijtzaal horen we het: Palestijnen van de Hamasbeweging hebben duizenden raketten afgevuurd; het is oorlog! In een ogenblik verandert de hele reis en dat geeft een onwerkelijk gevoel. ‘Blijf in het hotel en houd zelf een dienst’, zei onze gids.

Actuele psalmwoorden
Die dag zou ik tijdens de avondsluiting met de groep nadenken over Psalm 7, waarin David een beroep doet op Gods rechtvaardigheid en Zijn toorn: ‘HEERE, sta op in Uw toorn.’ (Ps.7:7) Hij bad dat de HEERE toornig zou worden op zijn vijanden, zodat die hem niet langer konden bedreigen. Oude psalmwoorden blijken heel actueel te zijn.

De berichten komen binnen: al meer dan honderd doden; een halve dag later zijn het er al vijfhonderd en aan Palestijnse zijde tweehonderd. De aantallen lopen voortdurend op. Nu, terwijl ik dit schrijf, zijn er al meer dan duizend mensen omgekomen.

Bij de bevolking heerst intens verdriet om geliefden die zij hebben verloren. Israël weet dat er altijd beschietingen kunnen plaatsvinden. Het hoort voor hen bijna bij het leven, maar men treurt om geliefden die worden gedood en om mannen en vrouwen die worden gegijzeld en gemarteld.

Geen paniek
Onze groep raakt niet in paniek, maar wel proef je bij veel mensen onrust en een verlangen om zo snel mogelijk naar huis te kunnen gaan. Toch worden we bemoedigd door psalmen en liederen waarin de nood wordt geklaagd, de hulp van God wordt ingeroepen en de belofte van Gods bescherming wordt beleden. ‘De Bewaarder van Israël zal niet sluimeren en slapen.’ Het zijn juist die bemoedigende woorden die Israël zo nodig heeft en wij niet minder.

Het zijn ook woorden die zo haaks lijken te staan op de werkelijkheid, als slachtoffers worden geteld en begraven. Daarom begrijpen we zo goed die andere woorden: ‘Word wakker, waarom zou U slapen, Heere?’ (Ps.44:24)

Bidden om vrede
Ik vroeg, één dag voordat de oorlog uitbrak, aan een jonge man bij de Klaagmuur waar hij om bad. Hij gaf als antwoord: ‘We bidden om vrede.’ Op die dag wordt vurig gehoopt: op de dag dat zwaarden worden omgesmeed tot ploegscharen en speren tot snoeimessen (Jes.2:4).

Ja, wij bidden om vrede voor het volk van God, maar ook dat hun ogen geopend worden voor de Messias, zodat ze, zelfs met de dood voor ogen, ervan verzekerd zijn dat niets hen kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus.

Ds. P.J. den Admirant