Waar bent u naar op zoek?

Een nieuw lied

17-12-2012

Met de kerstdagen wordt veel en uitbundig gezongen. Dat is niet zo vreemd. Rond de komst van Christus heffen Zacharias, Maria en Simeon hun loflied aan. Zingen is uiting geven aan wat er in ons omgaat, schrijft ds. D.M. van de Linde.

Verscheidene keren zal het ons overkomen zijn dat in de kerkdienst een psalm of lied werd opgegeven dat helemaal verwoordde wat er in ons hart omging. We konden het daarom met hart en ziel meezingen.

Het omgekeerde kan ook gebeuren. In wat er op dat moment gezongen werd kun je je niet herkennen en je zingt niet uitbundig mee. De dichter van Psalm 98 zegt: ‘Zing voor de Heere een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan.’

De bron van ons zingen is niet ons gevoel, maar zijn de daden van God. De predikant-dichter Willem Barnard schreef: ‘Ik kom niet zozeer in de kerk om mijn geloof uit te zingen, want dat stelt niet altijd zoveel voor. Ik kom in de kerk om mijn adem te lenen aan woorden vanouds, mij op de lippen gelegd.’