Waar bent u naar op zoek?

Een nieuwe predikantsplaats

D. Vonk
Door: D. Vonk
Kerk
11-09-2023

Wijkgemeente 2 van de hervormde gemeente Berkenwoude krijgt met ds. M.M.J. Verheuvel voor het eerst in haar bestaan een predikant op een reguliere predikantsplaats.

Berkenwoude ligt in het hart van de Krimpenerwaard. De hervormde gemeente heeft vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw een vrijzinnig/modern karakter. Een (kleine) minderheid blijft verlangen naar een gereformeerde prediking. Die hervormd blijven, gaan geleidelijk aan meeleven met gemeenten in omliggende plaatsen. In de naoorlogse jaren – als er een afdeling van de Gereformeerde Bond is ontstaan – komen er gesprekken met de kerkenraad over ruimte voor een gereformeerde prediking. Deze overleggen leveren jammer genoeg geen resultaat op.

Zelf diensten beleggen

De behoefte aan eigen kerkelijk leven wordt bij hervormd-gereformeerden intussen niet minder. In 1971 wordt daarom in overleg met het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond besloten om zelf diensten te gaan beleggen onder verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur. Er ontstaat geordend kerkelijk leven met zondagse prediking, pastoraat, catechese, kringwerk en verenigingsleven. Van veel betekenis is in deze eerste jaren ds. J.M. de Raad, die predikant is in Stolwijk.

Ruim tien jaar later komen er nieuwe gesprekken vanwege financiële zorgen van de hervormde gemeente. Deze leiden tot samenwerking tussen de kerkenraad en het afdelingsbestuur.

Vanaf 1984 worden de avonddiensten ambtelijk, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en worden deze in de Dorpskerk gehouden. De morgendiensten blijven niet-ambtelijk. De kerkenraad wordt uitgebreid met enkele ambtsdragers met bijzondere opdracht. Afgesproken wordt dat de bonders naar vermogen bijdragen aan de instandhouding van de hervormde gemeente. Daarnaast blijft de eigen financiële verantwoordelijkheid voor de niet-ambtelijke morgendiensten, pastoraat, catechese en kringwerk.

Tweede wijkgemeente

Lange tijd blijft dit zo. Er ontstaat wel een steeds grotere financiële onbalans tussen beide hervormde groepen. Voor de fulltime predikantsplaats is de geldelijke inbreng van de bonders nodig, daarentegen ontbreekt er voor hen (financiële) ruimte voor pastorale zorg. Dit alles leidt na 2004 tot nieuwe gesprekken, nu over de toekomst van heel de gemeente. Dit zijn geen gemakkelijke gesprekken. Ook de classis en de provinciale visitatiecommissie raken erbij betrokken.

Eind 2008 besluit de kerkenraad tot een nieuwe structuur: er komen…

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 14 september 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

D. Vonk
D. Vonk

is oud-ambtsdrager van de hervormde gemeente te Berkenwoude.