Waar bent u naar op zoek?

Een ongelovige broer

ds. M. Noorderijk
Door: ds. M. Noorderijk
22-04-2021

Daarna is Hij verschenen aan Jakobus. 1 Korinthe 15:7a

Het leven van Jakobus is te splitsen in twee delen, waarbij Pasen het grote keerpunt is. Jakobus en Jezus voor Pasen, de allesbeslissende ontmoeting met Pasen en de taak van Jakobus na Pasen.

De opgestane Heere Jezus verscheen niet alleen aan vijfduizend broeders tegelijk, maar Hij had ook een persoonlijke ontmoeting met één broeder, Jakobus. De apostel Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe dat ook bij Jakobus nagevraagd kan worden dat de Heere Jezus echt is opgestaan. Dat is minder gewoon dan het op het eerste gezicht lijkt. Wie is namelijk deze Jakobus?

Geen geloof

In de evangeliën komen we twee discipelen tegen met deze naam, maar er is nog een Jakobus, de broer van de Heere Jezus. Zeer waarschijnlijk gaat het bij deze verschijning om deze Jakobus. Van de broers van de Heere Jezus weten we uit Johannes 7 dat zij niet in de Heere Jezus geloofden. Er was een houding van ongeloof. ‘Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder.’ (Ps.69:4 ber.)

Dicht bij Jezus leven, maar Hem toch niet echt kennen. Dat kan. Je hebt veel en vaak over Hem gehoord. Zijn waarschuwende en ook lokkende roepstem heb je vernomen, maar is er door Gods Geest in je leven een persoonlijke band met de Heere Jezus gewerkt? Zijn broers kenden de Heere Jezus, hebben dicht bij Hem geleefd, maar toch kenden ze Hem ook weer niet.

‘Zij geloofden niet in Hem.’ Wat moet dat voor de Heere Jezus geweest zijn. Zelfs zij die zo dicht bij Hem stonden, geloofden niet in Hem. Iets ervan ervaart u misschien ook wel. U bent gegrepen in het hart door de Heere Jezus, maar anderen willen niet van Hem weten. Je collega’s niet, maar ook je eigen vader, moeder, broers en zussen niet.

Jakobus wilde er tot en met de tijd dat de Heere Jezus door het land trok niet van weten. In Markus 3 lezen we dat Zijn broers de Heere Jezus willen tegenhouden, omdat ze denken dat Hij buiten Zichzelf is. Als de Heiland sterft, staat Maria bij het kruis en klinkt het niet: ‘Jakobus, zie uw moeder’. Maar tot de discipel Johannes: ‘Zoon, zie uw moeder.’ Jakobus en Jezus tot Pasen.

Allesbeslissende ontmoeting

Ook voor deze ongelovige broer is het echter Pasen geworden. Met Pasen heeft er een allesbeslissende en allesveranderende ontmoeting plaats. ‘Daarna is Hij verschenen aan Jakobus.’ De Heere Jezus is opgestaan en heeft Zijn broer Jakobus in Zijn liefde opgezocht. Wat een ontmoeting moet dat geweest zijn. Waar die ontmoeting in de Bijbel beschreven wordt? Alleen in 1 Korinthe 15:7a. Wat er precies gezegd is, weten we niet maar in ieder geval is het paasgeloof bij Jakobus doorgebroken. Jakobus zal een jaar of dertig geweest zijn, toen zijn leven veranderde. Pasen voor Jakobus. De Heere Jezus is gestorven, begraven en opgestaan, ook voor het ongeloof van Jakobus.

Deze allesbeslissende ontmoeting geeft moed en troost. Mensen veranderen kunnen wij niet, maar de Heere God kan het wel en Hij doet het ook. Mensen bekeren is Gods werk, hoe graag wij ook ongelovige kinderen, kleinkinderen, buren en collega’s zouden willen bekeren. Wij kunnen het niet, maar de Heere Jezus had aan één bezoek aan Jakobus genoeg. Hij heeft vandaag aan één allesbeslissend bezoek genoeg. Laten we hen die de Heere Jezus nog niet van harte kennen, blijven opdragen aan de Heere, Die harten veranderen kan en wil en zal.

Steunpilaar

De opgestane Heere Jezus had na Zijn verschijning voor Jakobus een taak. Jakobus is een belangrijke plaats gaan innemen in de christelijke gemeente. In Handelingen 15 lezen we erover en in Galaten 2:9 wordt Jakobus een steunpilaar van de gemeente genoemd. Het fundament is de Heere Jezus Christus, Hij Die gekruisigd is, begraven en opgestaan. De gelovigen mogen stenen zijn van het huis en sommigen van hen maakt God tot pilaren, zo ook Jakobus. Jakobus noemt zichzelf in Jakobus 1:1 intussen geen pilaar, ook geen broer van de Heere Jezus, maar een dienstknecht van Christus. Hoe anders is het geworden in zijn leven. Hij geloofde niet en nu is hij een dienstknecht van Christus.

De Heere is nog steeds bezig om aan Zijn gebouw stenen toe te voegen. De Heere Jezus verscheen aan Jakobus, opdat er geloof kwam in hem. Vandaag verschijnt Hij aan ons door en vanuit Zijn Woord. En waar Christus verschijnt, moet al het ongeloof wijken.

ds. M. Noorderijk
ds. M. Noorderijk