Waar bent u naar op zoek?

Omgaan met het lijden (3, pastorale zorg)

Een onmogelijke opgave

A.C. van Zaanen
Door: A.C. van Zaanen
Lijden
08-08-2023

Omgaan met verlies is een van de moeilijkste dingen in een mensenleven. Je bent iemand of iets kwijt, iets wat niet meer terugkomt: je echtgenoot, je gezondheid, je baan, je toekomst. Vanaf dat moment is er een hiervoor en een hierna.

Met dat feit moet je leren omgaan; tenminste, dat wordt van je gevraagd. Omgaan met verlies is echter een bijna onmogelijke opgave.

Nieuwe fase

In die nieuwe fase van het leven ontmoet je mensen. Je komt mensen tegen met inlevingsvermogen, maar ook mensen die daar niet rijk mee bedeeld zijn, of mensen die gewoon niet weten hoe ze moeten reageren. Daarbij komt dat je jezelf als een Rachel kunt voelen: Je wilt niet getroost worden of in ieder geval niet op de (christelijke) manier zoals het gebeurt. We lezen erover in Jeremia 31:15: ‘Zo zegt de HEERE: Er is een stem gehoord in Rama, een rouwklacht, een zeer bitter geween: Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, want zij zijn er niet meer.’

Achtergrondinformatie

Even een stuk bijbelse achtergrondinformatie bij dit vers: Rachel, de stammoeder van Israël, wordt voor Israël het prototype van verdriet en tranen. Drie keer is er sprake van tranen: bij de geboorte van Benjamin (Gen.35), bij de wegvoering naar Babel (Jer.31) en bij de kindermoord in Bethlehem (Matt.2). Het is opvallend dat de tekst uit Jeremia in het ‘troostboek van Jeremia’ staat, de hoofdstukken 30-33.

Te midden van alle ellende en ongehoorzaamheid van het tweestammenrijk – en al eerder het tienstammenrijk – wordt er geprofeteerd dat de HEERE gaat afrekenen met de vijanden, dat de stammen terug zullen keren en dat er een nieuw verbond en een periode van herstel zullen komen. Binnen deze context, de komst van de Messias en Gods Rijk, staat ook Mattheüs 2. Misschien is dit al een bemoediging voor allen die zich herkennen in Rachel: de Heere kent je, Hij kent je verdriet. Hij laat je niet omkomen, maar zal je vasthouden.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 10 augustus 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

 

A.C. van Zaanen
A.C. van Zaanen

is gemeentelid en oud-ambtsdrager van de hervormde gemeente te Stolwijk.