Waar bent u naar op zoek?

Een onzichtbare vijand

21-08-2018

Beelden van landen als Syrië en crisislanden in Afrika waar jarenlange (burger)oorlogen woeden, bereiken ons met grote regelmaat. Er is echter ook een strijd die niet direct zichtbaar is, maar wel veel slachtoffers maakt, stelt dr. G.C. Vreugdenhil.

Die onzichtbare strijd is de geestelijke strijd.

We zijn gewend geraakt aan de heftige beelden van oorlog en religieus gemotiveerd geweld. We lezen over gruwelen die moslimterroristen in het Midden-Oosten aanrichten. Tegelijk is er sprake van een kosmische strijd tussen God en satan, tussen Gods engelen en satans demonen, die woedt in de hemelse gewesten en op aarde. Déze dagelijkse strijd haalt niet de kranten en het journaal, maar is daarom niet minder actueel en bedreigend.

Occult terrein

Op allerlei manieren probeert satan het leven van de gelovigen te verzieken en het welzijn van de christelijke gemeente te verstoren. In deze bijdrage vraag ik aandacht voor vormen van geestelijke strijd die in het pastoraat aan de orde kunnen komen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 23 augustus 2018.