Waar bent u naar op zoek?

Een roep uit Terneuzen

Ds. T.W. van Bennekom, P.J. Vergunst
Door: Ds. T.W. van Bennekom, P.J. Vergunst
10-06-2021

‘Kom over naar Macedonië en help ons.’ Het zijn bekende woorden uit Handelingen 16:9b, die Paulus in een visioen te horen kreeg. Het waren woorden die de apostel ráákten. Immers, hij maakte eruit op dat de Heere hem daar riep om het Evangelie te verkondigen, zo geheel onverwachts.

Nu klinkt er ook een oproep aan het adres van dienaren van het Woord en van proponenten om een roep van een kleine gemeente in een grotere plaats biddend te overwegen. De Elimgemeente in Terneuzen, ontstaan uit een evangelisatie, is in 1998 als een buitengewone wijkgemeente met een gereformeerde signatuur geïnstitueerd. Sinds 2010 is de wijkgemeente een wijkgemeente van bijzondere aard. Nu is er toestemming om voor de periode van vier jaren voor 50 procent een predikant te beroepen. De gemeente ervaart dit als een bijzonder teken van Gods trouw.

De beroepingscommissie vraagt met nadruk aan predikanten en wat ervaren proponenten, gelet op de beperkingen van dit beroep en de geografische ligging van de gemeente, om deze roep biddend te overwegen. Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met de voorzitter van de beroepingscommissie, dhr. F. van Vuuren: f.vanvuuren@planet.nl, tel. 0115-436611. Ook ds. T.W. van Bennekom (tel. 06-20820200) is bereid nadere informatie te geven.

Als consulent van de gemeente en vanuit het bestuur van de Gereformeerde Bond brengen we de gemeente van Terneuzen vandaag op deze wijze onder de aandacht van het geheel van de kerk.

Ds. T.W. van Bennekom, Goes

P.J. Vergunst, Apeldoorn

Ds. T.W. van Bennekom, P.J. Vergunst
Ds. T.W. van Bennekom, P.J. Vergunst