Waar bent u naar op zoek?

Een selfie voor de gaskamer

25-09-2017

Ieder jaar opnieuw herdenken we op 4 mei de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Deze Nationale Dodenherdenking kan op een breed draagvlak in onze Nederlandse samenleving rekenen, merkt ds. C.H. Hogendoorn op.

Wel laait de laatste jaren de discussie op of deze dag zich leent om ook anderen dan alleen de Nederlandse slachtoffers te gedenken. Sinds 1961 wordt hierin overigens een ruimere definitie gehanteerd die alle Nederlandse oorlogsslachtoffers of omgekomenen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog omvat.

Hachelijke zaak

Sowieso lijkt de wijze waarop we met het verleden omgaan geleidelijk te veranderen. Hoe langer de oorlog verleden tijd is, hoe verder weg het leed van degenen die het niet zelf meemaakten. De generatie die de dingen nog aan den lijve heeft meegemaakt, is bijna uitgestorven. We gedenken de oorlog grotendeels met mensen die het moeten hebben van de verhalen en getuigenissen, voor wie het werkelijk verléden tijd is.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 28 september 2017.