Waar bent u naar op zoek?

De blijde boodschap van Markus (1)

Een teken van leven

Ds. M. Maas
Door: Ds. M. Maas
01-02-2022

Al lezend in het Evangelie van Markus merken we bij hem een groot geloof en een vast vertrouwen in de Heere Jezus, de beloofde Messias, de Zoon van God. Hij wijst op het ene graf dat leeg is. Wie is schrijver Markus? En hoe en in welke tijd is dit Evangelie ontstaan?

Markus is een zoon van een zekere Maria en ook een neef van de bekende Barnabas, die een leviet was (Kol.4:16). Er wordt tevens aangenomen dat de vader van Markus van priesterlijke afkomst was. Zijn moeder stelde haar huis open als ontmoetingsplaats voor christenen in Jeruzalem (Hand.12:12). Markus wordt met name genoemd in de Handelingen van de apostelen en in enkele brieven van Paulus, met name in Kolossenzen, Filémon en 2 Timotheüs. Overigens wordt zijn naam niet altijd gelijkluidend genoemd. De ene keer heet hij Markus, dan weer Johannes Markus en soms ook wel Johannes, maar hij is het meest bekend onder zijn Latijnse naam Markus.

Band met Petrus

Markus leert onder anderen Petrus kennen, omdat Petrus vaak in het huis van zijn moeder komt (Hand.12:12-16). Tussen hen beiden groeit een geestelijke band. Petrus noemt Markus ‘mijn zoon’ (1 Petr.5:13). Ten aanzien van het zendingswerk met Paulus en Barnabas is Markus een ‘helper’ en zodoende betrokken bij de verbreiding van het Evangelie onder de heidenen. Echter, Markus verlaat het zendingsterrein en daarmee Paulus en Barnabas. Dat neemt Paulus hem zeer kwalijk (Hand.15:38). Paulus is van mening dat hij zich onttrekt aan de prediking van het Evangelie. Markus’ vertrek heeft ook te maken met een andere opvatting over heidenen die tot de gemeente toetreden. Hij wil dat ze besneden worden en dat ze de mozaïsche wet onderhouden (proselietendoop). Later, als Paulus in de gevangenis zit, worden de verschillen bijgelegd en vindt er verzoening plaats (Kol.4:10; 2 Tim.4:11). We merken dat de ‘grote mannen’ ook maar mensen waren en moesten leven van genade.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 3 februari 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. M. Maas
Ds. M. Maas

is predikant van de hervormde gemeente te Rijssen.