Waar bent u naar op zoek?

Een unieke goede Herder

ds. A. van der Stoep
Door: ds. A. van der Stoep
19-01-2023

Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen. Johannes 10:14,15

Het beeld van de goede Herder is heel bekend en geliefd. Maar kennen wij ook de Herder Zélf? En weten wij eigenlijk wel waarom juist Hij de góéde Herder is? Laten we naar Hemzelf luisteren.

Het is een afbeelding die je in de catacomben in Rome, de ondergrondse ruimten waar de eerste christenen hun doden begroeven, zomaar tegen kunt komen. De goede Herder Die op Zijn schouders een schaap draagt. Het zal wel dat verloren schaap zijn, denkt u niet? En om Hem heen staan meestal ook twee schapen. Met hun kop omhoog gericht richting de Herder als luisteren zij naar Zijn stem. Jezus zegt het immers Zelf: Mijn schapen horen Mijn stem.

Hij is uniek

Een herder is van enorme betekenis voor zijn schapen, omdat hun leven en dood van hem afhangen. Dat geeft een grote verantwoordelijkheid. Veel andere herders handelden hier niet naar. Denk aan geestelijke leiders die drukker waren met zichzelf dan met hun schapen. Dit ging vaak ten koste van hun schapen…

Al in het Oude Testament kondigt God daarom aan: er zal een unieke goede Herder komen. Hier is Hij, Jezus. Hij bekommert zich niet om eigen eer en roem. Hij neemt wél Zijn verantwoordelijkheid. Hij laat verloren schapen niet aan hun lot over, maar zoekt hen op om hen te redden. Als er een schaap in een ravijn stort, zegt Hij niet: eigen schuld, had je maar beter op moeten letten. Als er een wolf komt om een schaap te grijpen en te doden, dan blijft Hij niet rustig zitten en denkt: ach, een schaap meer of minder, wat zou dat…? Nee, met gevaar voor eigen leven daalt Hij af in het ravijn. Hij gaat het gevecht met de wolf aan. Hij wil het verloren schaap redden. Dat geeft hoop als je beseft zelf zo’n verloren schaap te zijn. De goede Herder is vandaag naar jou op zoek.

Hij kent Zijn schapen

Hij kent Zijn schapen echt. Allemaal en helemaal, wie of waar ze ook zijn, dichtbij of dwalend. Dat tekent de liefdevolle relatie die Hij met hen heeft. Hij zegt: ze zijn Míjn eigendom. Dat is trouwens toch de troost van de christen?! Denk aan zondag 1: ik ben het eigendom van Jezus Christus.

De Herder kent de schapen en de schapen kennen Hem. Als je naar een gewone kudde schapen kijkt, dan lijken die voor een leek allemaal hetzelfde. Maar de herder kan ze goed onderscheiden. Hij weet ook precies hoe Hij met al die schapen moet omgaan. Dat is natuurlijk omdat de Herder elke dag bij Zijn kudde is en voor de schapen zorgt. Zij hoeven alleen maar dicht bij Hem te blijven en Hem te volgen. Juist omdat schapen niet altijd zo volgzaam zijn – herkent u dat? – is het zo belangrijk dat echt te doen: dicht bij Hem blijven en veel naar Hem luisteren, zodat je Zijn stem steeds beter leert herkennen.

Dat kennen gaat wel heel diep trouwens, want Jezus vergelijkt de band tussen Hem en het schaap met de band tussen Hem en Zijn Vader. Wij zondige mensen ontvangen van de overvloedige liefde die er in God is.

Hij geeft Zich

Hoe ver de Herder in Zijn liefde gaat, blijkt in Zijn eigen leven wel het duidelijkst. Hij doet het onbegrijpelijke: Hij geeft Zijn leven voor de schapen. Hij gaat voor hen de dood in. Als Hij het verlorene zoekt, dan moet Hij daar blijkbaar Zelf voor verloren gaan. Jezus zegt eigenlijk: Ik zet Mijn leven voor hen op het spel. In gedachten zie ik een herder bij de schapen zitten. Er komt een gevaarlijke wolf aan. Toch stapt de herder op die wolf toe en het wordt een gevecht op leven en dood. Hoe Hij vecht? Door zelf een Lam te worden Dat zich weerloos naar de slachtbank liet leiden.

Veilig thuis

Als je bij deze Herder hoort, word je van al je vuil gewassen in het rode bloed van het Lam. Zo is een schaap rein. Want de goede Herder heeft alleen maar reine schapen bij Zich. Bovendien brengt Hij ze veilig thuis. Denk nog even aan die catacomben van de eerste christenen. Dat waren begraafplaatsen. Juist daar getuigden zij van de goede Herder. Hij draagt Zijn schapen op Zijn schouder door het graf heen de hemelse schaapskooi in. Dan zijn ze thuis.

ds. A. van der Stoep
ds. A. van der Stoep